Tyck till om tyreso.se

Bollmora gård

Bollmora är ett gammalt namn som funnits åtminstone sedan 1600-talet och betyder ”gården på myren”. Den gamla gården fick ge namn åt det nya samhället som kom till på 1960-talet och har nyligen fått ge namn åt den nya tillfartsvägen: Bollmora Allé.

Bollmora, gård

Vid den avfart mot Tyresö som svänger av innan vuxenskolan C3L låg Bollmora gård, ett mindre jordbruk som var arrendegård under Tyresö säteri. Det var i bruk ända in på 1940-talet. Under 1950-talet drevs ett välkänt raggarfik på gården och i samband med att industrier byggdes på nuvarande C3L-området, revs gården.

På 1950-talet var Tyresö en kommun med många sommarboende. 1955 genomförde kommunledningen köpet av ett större markområde som var till salu genom den yngre markisen Claes Lagergren, en av arvtagarna till godsets marker. På de gamla jordbruks- och skogsmarkerna planerades nu ett helt nytt samhälle för 10 000 invånare med bilen som självklart färdmedel. Först byggdes de höga husen på Sikvägen och Bollmoravägen i samhällets utkant. Närmare centrum skulle husen vara låga med små gångvägar emellan: zig-zaghusen och atriumhusen. 1961 flyttade de första invånarna in i Bollmora och 1965 flyttade kommunledningen in i det nybyggda höga huset i centrum. 

I närheten av Bollmora gård hade ett storstilat industriprojekt startat 1958 (läs mer under rubriken C3L och Ericssons telefonfabrik). Detta var den första etappen i utbyggnaden av Bollmora. Fortsättningen kom till stor del att präglas av två faktorer: lagändringen som fick namnet Lex Bollmora och regeringens miljonprogram. Stora bostadsföretag fick nu fritt fram att exploatera och de obebyggda bergsområdena söderut bebyggdes med tusentals lägenheter. Den kommunala servicen kunde inte hänga med i samma takt och på 1970-talet hade Bollmora fått rejält dåligt rykte.

När konjunkturerna så småningom sjönk minskade också bostadsbyggandet och under 1980- och 1990-talet har infrastruktur och samhällsservice byggts ut. Den oroliga sociala strukturen som den snabba uppbyggnaden av samhället medförde har sedan länge stabiliserats och många tyresöbor trivs bra i sin kommun. Samhället Bollmora har inte längre en negativ klang för dagens unga och erbjuder en bra miljö för dem som flyttar hit.

Hösten 2014 öppnade matvarubutiken Willys på gårdens marker.


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny

Trycksaker

Trycksaker

På biblioteket och servicecenter finns böcker och broschyrer om Tyresö att köpa. Biblioteket har även böcker om Tyresö att låna. Välkommen!

Var?

Var?

Välj "Kulturhistoriska miljöer" på kommunens webbkarta. Då får du upp en lista över de områden som du kan läsa mer om här och en karta över var de ligger.