Tyck till om tyreso.se

Tyresö centrum och Bollmora

Vad är Tyresö centrum och vad är Bollmora? Bollmora var namnet på en gård som låg i området från 1600-talet fram till 1960-talet och fick ge namn åt det moderna samhälle som byggdes. Namnet Tyresö har sin grund i den plats där Tyresö slott finns idag och som var bygdens centrum i flera hundra år.

Landsbygdskommunen Tyresö hade i mitten av 1950-talet 3600 invånare, varav många fritidsboende. Och sommargästerna gav inga skattepengar! När ett större markområde kring Bollmora gård blev till salu från det stora Tyresögodsets marker, insåg kommunledningen att detta var platsen man hade sökt efter till ett nytt centrum för kommunen.

Myggdalens gård

Där kommunhuset står idag låg gården Myggdalen. Foto: Karin Gustafsson

Köpekontraktet om 4 miljoner kronor undertecknades 1955 och två år senare slöts ett avtal med HSB om att bygga 2000 lägenheter och ett nytt centrum. Det nya samhället planerades efter amerikansk förebild med höga hus i utkanten av samhället och låga hus i centrum, i arkitekturkretsar kallat för "den konkava staden". Samhället låg utanför tunnelbanesystemet och bilen var det självklara färdmedlet till och från orten, men i centrumområdet skulle finnas bilfria gångvägar och en mänsklig skala.  

Bollmora centrum invigdes 1965 och kommunadministrationen flyttade hit från villan i Trollbäcken där man tidigare hållit till. Redan från början grälades om namnet. Vid en omröstning 1987 vann namnet Tyresö Centrum med stor majoritet och namnet Bollmora har fått leva kvar som namn på själva tätorten.

En skriande bostadsbrist i Stockholm ledde till att flera företag visade intresse för bostadsbyggande i Tyresö. År 1959 genomfördes en lagändring, Lex Bollmora, som tillät allmännyttiga bostadsföretag att bygga utanför hemkommunen. Snart blev Familjebostäder involverade i Bollmora liksom Svenska bostäder. Med regeringens miljonprogram, satsningen att bygga en miljon bostäder under tio år, kom bebyggelseutvecklingen sedan att ta fart i en annan riktning än man ursprungligen hade tänkt sig. Kommunen hann inte med i planering av service, vägar med mera. Utvecklingen styrdes av byggföretagen snarare än kommunledningen. Inte förrän 1970 hade Tyresö ett eget stadsarkitektkontor.

De sociala problemen uteblev förstås inte i ett samhälle som växte så fort och Bollmora hade i många år en dålig klang. Under 1980- och 90-talet har stora satsningar gjorts för att restaurera den centrumnära bebyggelsen med nya fasadmaterial med mera.

Tyresö centrum restaurerades och glasades in 1989. Just nu pågår stora utbyggnader av Norra Tyresö centrum.

tyresö centrum 1960-talI Tyresö centrum på 1960-talet var barnvagnar en vanlig syn.


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-03-27

Högermeny

Trycksaker

Trycksaker

På biblioteket och servicecenter finns böcker och broschyrer om Tyresö att köpa. Biblioteket har även böcker om Tyresö att låna. Välkommen!

Var?

Var?

Välj "Kulturhistoriska miljöer" på kommunens webbkarta. Då får du upp en lista över de områden som du kan läsa mer om här och en karta över var de ligger.