Tyck till om tyreso.se

Text om Skälsätra från 1989

Skälsätra är ett av Stockholmstraktens bäst bevarade sportstugeområden från perioden 1920-50. Folkdansgillets Solsäter med Gillestugan och dansbaneanläggningen är en ovanligt komplett äldre folkrörelsemiljö.

Under de första årtiondena, 1920- och 1930-talen, dominerades bebyggelsen i Hanviken och Kumla, dvs dagens Trollbäcken, av sportstugor. Sedan dess har området genom förbättrade kommunikationer kommit allt "närmare" Stockholm vilket lett till att många sommarstugor rivits och ersatts med permanent bebodda villor. Idag är Skälsätra det sista kvarvarande sportstugeområdet i Trollbäcken. De bäst bevarade delarna av Skälsätra ligger kring dels Långsjövägen-Mörtstigen (område 10:1), dels Torparevägen (område 10:2).

Sportstugorna i Skälsätra är uppförda under perioden 1920-1950. De första husen byggdes av Kulturella Folkdansgillet som hade köpt in en stor tomt vid Långsjön redan 1916 (område 10:1). Platsen gavs namnet Solsäter och 1920-22 tillkom den sk Gillestugan (1) som kom att användas för föreningens sammankomster framöver. Byggnaden som ligger på krönet av en naturtomt vid Långsjövägen 63 är idag bevarad i närmast ursprungligt skick. Det tvåvåniga timmerhuset är uppfört i allmogeromantisk villastil med utkragad övervåning, tätspröjsade fönster och tegelklätt sadeltak. Vid Mörtstigen, strax nedanför Gillestugan, ligger föreningens festplats (2) med dansbana och lotteristånd.

Området kring Mörtstigen, tidigare kallat Långtäppan, inköptes 1923 av en grupp av gillets medlemmar som bildat föreningen Soltäpporna. Här uppfördes sedan flera sommarstugor, varav tre i allmogeromantisk stil.

För övrigt är sportstugorna kring Mörtstigen–Långsjövägen främst från 1930- och 1940-talen. Från samma tid är fritidshusen vid Torparevägen (område 10:2) som tillsammans utgör en ovanligt välbevarad äldre sportstugemiljö. Husen är närmast genomgående av den karakteristiska sportstugetypen från tiden - en liten rektangulär panelad, ofta faluröd, träbyggnad med öppen eller inglasad veranda och flackt sadeltak.

Texten är skriven av Peter Bratt 1989 i boken "Tyresö kulturhistoriska miljöer"


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny