Tyck till om tyreso.se

Text om Nyfors från 1989

Vid Nyfors, eller Wättinge som platsen hette före 1800-talet, har vattenkraften utnyttjats av en rad olika industrianläggningar sedan 1500-talets första hälft.

Verksamheterna vid Wättinge och de två övriga fallen i Tyresö, Uddby och Follbrinkströmmen, var så betydande att socknen utvecklades till en av de viktigaste industriorterna i Stockholms omnejd under 1500- och 1600-talen.

Den första anläggningen vid Wättinge, en hammarsmedja som är belagd tidigast 1544, följdes under 400 år av en rad olika industrier såsom krutbruk, kopparhammare, valkkvarn, sämskmakeristamp, pappersbruk (1750) och senast en såg som revs på 1930-talet (Se vidare avsnittet "Industrierna" i kapitlet "Tyresö genom tiderna").

Idag ligger Nyfors öde och allt som återstår efter alla dessa industrier är pappersbrukets disponentbostad och ett virrvarr av husgrunder kring den nedre delen av strömmen (1). Vattnet från Tyresö-Flaten forsar dock alltjämt fram via dammluckor till de två fallen på var sida av Bullerholmen för att förenas till ett gemensamt flöde med utlopp i den 5 meter lägre Albysjön. Vid utloppets norra strand ligger disponentbostaden (2) som lär ha uppförts 1849. Det enkla timmerhuset som nyligen har renoverats är panelat och täcks av ett tidstypiskt brutet tegeltak.

Texten är skriven av Peter Bratt 1989 i boken "Tyresö kulturhistoriska miljöer"


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny