Tyck till om tyreso.se

Text om Brevik från 1989

Sommarvillamiljön vid Brevik är idag fortfarande väl sammanhållen och till stor del välbevarad. Flera av husen är mycket goda representanter för sommarvillabyggandet i Stockholms skärgård under 1900-talets första decennium.

Under 1900-talets första decennium lät Claes Lagergren på Tyresö, enligt uppgift efter egna ritningar, uppföra en grupp sommarvillor på det gamla skärgårdshemmanet Breviks mark vid Erstaviken. Förmodligen var det nära vänner och bekanta till markisen som här kunde skaffa sig ett sommarnöje. Redan 1904, då en lantmäterikarta upprättades över området, hade 12 stora villor byggts på den bergiga halvön vid Breviksmaren. Därefter tillkom ytterligare ett par sommarvillor som uppfördes på vikens södra strand. Bekväm daglig ångbåtsförbindelse med Stockholm hade sommargästerna via Breviks brygga vid Erstaviken.

Idag är tiotalet av sommarhusen vid Brevik fortfarande väl i behåll. Alla har de tidstypiska naturromantiska namn som t ex Svaludden, Furuhäll, Solbacken och Ekeliden. Tomterna är stora och har ofta fått behålla sin naturliga prägel utan större trädgårdsarrangemang, vilket var vanligt vid sekelskiftet. Till flera av sommarvillorna hör även gäststugor och tidstypiska badhus. Själva sommarhusen är alla uppförda i trä med inglasade eller öppna verandor, karakteristiska paneldetaljer, omfattningar och lövsågerier. De är genomgående stora och välbyggda med murade grunder av huggen gråsten, faluröda eller ljust målade panelade fasader och höga eller brutna karaktärsskapande tak klädda med tegel eller plåt. Äldst, åtminstone stilmässigt, förefaller det välbevarade Johannelund (1) från 1902 vara. Med torn och sina oregelbundet utskjutande verandor och takfall anknyter husets arkitektur till 1890-talets osymmetriska och starkt individualistiskt utformade villor.

Markisen har knappast stått för ritningarna till samtliga villor vid Brevik. Möjligen har han ritat Ekbacken (2), Hällevik (3), Solbacken (4) och Svaludden (5) som alla är uppförda i en enkel likartad stil med faluröda panelade fasader, tätspröjsade fönster och branta sadeltak. Av dessa har Svaludden och Solbacken, som nästan är identiska, bäst bevarat det ursprungliga utseendet. Johannelund och de två senast uppförda villorna söder om Breviksmaren, Fagervik (6) och Lillängen (7), är med hänsyn till den genomarbetade utformningen troligen arkitektritade. Lillängen är uppförd i herrgårdsstil med typiska jugendformer medan Fagervik har en mer stramt hållen nationalromantisk karaktär som för tankarna till några av tidens främsta arkitekter, i första hand Carl Westman och L I Wahlman.

Texten är skriven av Peter Bratt 1989 i boken "Tyresö kulturhistoriska miljöer"


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny