Tyck till om tyreso.se

Ahlstorp

Båtsmanstorpet är en välbevarad kulturhistorisk miljö inom naturreservatet och en oas utmed Sörmlandsleden. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng berättar något om hur livet som soldat till sjöss och torpare kunde te sig under många hundra år.

Ahlstorp båtsmanstorp

Båtsmannen var en torpare som fick rycka ut i krig till sjöss när det behövdes. Han kontrakterades för tre år i taget och i Tyresö hörde han till Södermanlands båtsmanskompani. Alla kustbygder var skyldiga att hålla med båtsmän och det skapades ett antal rotar som bestod av 3-6 gårdar. Varje rote skulle försörja en båtsman och förse honom med torp, uthus med foderlada för två kor, äng som gav två lass hö, åker och en tunna utsäde samt en liten kontant lön. Redan på 1600-talet infördes detta system i Sverige och båtsmännen fick ofta namn efter sjötermer, naturen eller särskilda egenskaper. Båtsmännen kunde heta Al, Backe, Modig, Glad och Bråttom…

August Lindquist-Ahl hette den siste båtsmannen på Ahlstorp. Han tog avsked 1887 och Ahlstorps rote upphörde 1890. År 1901 infördes allmän värnplikt och det flera hundra år år gamla båtsmanssystemet upphörde. Torpet brukades fram till 1930 och var sedan uthyrt som sommarnöje. I början av 1980-talet var det rivningshotat men togs om hand av Tyresö hembygdsförening, som håller öppet då och då för allmänheten.

Ahlstorp är en mycket välbevarad miljö med tillhörande ängsmarker och uthus, kanske ett av Stockholms bäst bevarade torp i sitt slag.


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny

Trycksaker

Trycksaker

På biblioteket och servicecenter finns böcker och broschyrer om Tyresö att köpa. Biblioteket har även böcker om Tyresö att låna. Välkommen!

Var?

Var?

Välj "Kulturhistoriska miljöer" på kommunens webbkarta. Då får du upp en lista över de områden som du kan läsa mer om här och en karta över var de ligger.