Tyck till om tyreso.se

Kulturhistoriska miljöer

Här berättas om hur kommunen en gång såg ut och vilka människor som levde här. Just nu pågår ett löpande arbete att digitalisera och göra den information som finns tillgänglig för alla.

Bollmora Gård, Familjen Nordlinder på skogsväg med kor. Kulturenhetens arkivFamiljen på Bollmora gård hämtar hem korna inför kvällen, ca år 1955. 
Gården låg ungefär där motorvägen tar slut idag. Fotograf: Okänd (ur Kulturenhetens arkiv)

Länsmuseet i Stockholm gjorde en kulturmiljöinventering 1989, vilket resulterade i boken "Tyresö kulturhistoriska miljöer" av Peter Bratt. En del av det som skrevs då är fortfarande aktuellt, och finns med som relaterad information på dessa sidor. Här finns också  information som publicerats i samband med arkeologiska utgrävningar eller detaljplaneläggning av områden i kommunen med mera.


Kulturhistoriska miljöer

 • Tyresö slott och park

  Tyresö slott med omgivningar ger en stark kulturhistorisk upplevelse. Här finns en vacker slottspark, och ett museum visar hur markis Claes Lagergren och hans familj bodde runt förra sekelskiftet.

 • Tyresö kyrka

  Tyresö kyrka är en av Sveriges populäraste vigselkyrkor och har ett idylliskt läge på en kulle omgiven av ängar och Tyresö slott.

 • Lilla Tyresö och prins Eugen

  Prins Eugen var yngste son till Oscar II och utbildade sig till konstnär i Paris. Från år 1894 och sexton somrar framåt hyrde prins Eugen villan "Lilla Tyresö" beläget vid Tyresö slott.

 • Uddby gård

  Mitt i kommunen ligger Alby friluftsgård som en grön lunga, ett öppet landskap med åkrar och betesmarker, omgivet av stora bostadsområden.

 • Alby friluftsgård

  Mitt i kommunen ligger Alby friluftsgård som en grön lunga, ett öppet landskap med åkrar och betesmarker, omgivet av stora bostadsområden.

 • Ahlstorp

  Båtsmanstorpet är en välbevarad kulturhistorisk miljö inom naturreservatet och en oas för den som vandrar Sörmlandsleden. I skogsgläntan ligger det lilla röda boningshuset med uthus och äng.

 • Kumla herrgård

  Kumla herrgård är idag en väl gömd kulturhistorisk skatt, en liten herrgård helt omgiven av stora villor. Förtätningen av området har skett under de senaste fyrtio åren men området var bebott i forntiden.

 • Tyresö centrum och Bollmora

  Vad är Tyresö centrum och vad är Bollmora? Bollmora var namnet på en gård som låg i området från1600-talet till 1960-talet och fick ge namn åt det moderna samhälle som byggdes.

 • Skälsätra

  Skälsätra är ett ganska väl bevarat sportstugeområde från perioden 1920-50. Folkdansgillets Solsäter med gillestugan och dansbaneanläggningen är en ovanligt komplett äldre folkrörelsemiljö.

 • C3L och Ericssons telefonfabrik

  Kring denna tomt utspelade sig ett rafflande scenario när kommunen var mycket ung.

 • Nyboda och Kulturcentrum Kvarnhjulet

  Nyboda är ett historiskt namn som beskriver den plats där Nybodatorpet låg fram till 1960-talet. Då revs det för att ge plats åt det nya ...

 • Nyfors

  Vid Nyfors, eller Wättinge som platsen hette före 1800-talet, har vattenkraften utnyttjats av en rad olika industrianläggningar sedan 1500-talets första hälft.

 • Trollbäcken

  Västra Tyresö eller Trollbäcken är ett stort område som har bebyggts till största delen under de senaste hundra åren.

 • Uddby kraftverk

  Albysjöns utlopp i Uddbyviken är en intressant industrihistorisk plats. I terrängen finns rester av en mängd olika verksamheter och ...

 • Brevikshalvön

  Villamiljön vid Brevik är idag fortfarande till stor del välbevarad. Flera av husen är mycket goda representanter för sommarvillabyggandet i Stockholms skärgård under 1900-talets första decennium.

 • Krusboda och Fårdala

  Krusboda är ett av de största grupphusområdena i landet. Behovet av variation i arkitekturen och goda grannkontakter har underlättats genom husens placering kring små gårdar.

Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-09-05

Högermeny

Trycksaker

Trycksaker

På biblioteket och servicecenter finns böcker och broschyrer om Tyresö att köpa. Biblioteket har även böcker om Tyresö att låna. Välkommen!

Var?

Var?

Välj "Kulturhistoriska miljöer" på kommunens webbkarta. Då får du upp en lista över de områden som du kan läsa mer om här och en karta över var de ligger.