Tyck till om tyreso.se

Program för historiedagen 2007

09.30 Kaffe, Tyresö Slottskrog

10.00 Inledning, Mats Fält, Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Stormaktens uppgång och fall - Gunnar Wetterberg berättar om Sveriges 1600- och 1700-tal mot bakgrund av sina uppmärksammade biografier om Axel Oxenstierna (2002) och Arvid Horn (2006). Gunnar Wetterberg är historiker och diplomat, tidigare bland annat direktör på Kommunförbundet, numera samhällspolitisk chef på SACO.

11.15 Seminariepass 1
 
12.15 Lunch, Tyresö Slottskrog
 
13.30 Seminariepass 2
 
14.45 Seminariepass 3
 
15.45 Avslutningskaffe
 
16.00 Avslutning

Pass 1

A  Olof Palme i sin tid.
Professor Kjell Östberg föreläser med utgångspunkt från sin kommande biografi om Olof Palmes politiska gärning.

B  Stockholms landskap som historiskt dokument.
Professor Thomas Lundén och Fil dr Mona Petersson
Teknisk utveckling och nya visioner om modernisering har förändrat Stockholm under 1900-talet, men beslut och satsningar under historiens gång styrs också av det fysiska landskapet. Seminariet ger perspektiv på förändringar i Stockholms politiska geografi och geografiska historia kopplade till naturlandskapets möjligheter och begränsningar.

Pass 2

C  Mellan arv och utopi: Moderata vägval från 1904 till idag.
Docent Torbjörn Nilsson. Hur har den svenska högern - Allmänna valmansförbundet, Högerpartiet och sedan 1969 Moderata samlingspartiet - agerat under sin hundraåriga historia? Vilken roll har man haft i svensk politik? Hur förhåller sig partiet till andra demokratiska högerpartier i Europa?

D  Män, mode och makt 1500-2000. 
Professor Tom Olsson Genom historien har män med hjälp av kläder och gester sänt signaler om sin identitet. Här har funnits iskalla beräkningar och orimliga aspirationer, drömmar och besvikelser, lydnad och revolt, förtvivlan och triumf. Kläder har varit en viktig symbol i kampen mellan könen och i maktspelet mellan män.

Pass 3

E  Rasism under röda fanor - tidigt 1900-tal.
Fil. dr Håkan Blomqvist. Nationalism, rastänkande och antisemitism brukar förknippas med den politiska högern, men idéer av det här slaget har även uppträtt hos arbetarrörelsen.   F  Kvinnornas revolution.
Docent Elisabeth Elgán. Den radikala kvinnorörelsen som spred sig över världen under 1970-talet ruskade om föreställningarna om kvinnors plats och roll i samhället rejält och för många år framöver.

 


Publicerad av: Lars Kumlin

Senast uppdaterad: 2007-05-09

Högermeny