Tyck till om tyreso.se

Det händer på Alby

Publicerad den: 2017-05-29

Frågar man en Tyresöbo om kommunens bästa smultronställen står Alby garanterat med på listan. Hit åker besökare från hela länet för att njuta av den härliga naturen. Fast även om Tyresöborna är nöjda med mycket här, står utvecklingen inte still.

Alby

2014 genomfördes projektet Attraktiva Alby. Syftet var att göra Alby naturreservat och friluftsgård ännu attraktivare för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet. Projektet inleddes med en medborgardialog – bland annat svarade 500 Tyresöbor på en enkät – och resulterade i en utvecklingsplan.

De flesta svarade att de önskade att områdets nuvarande karaktär ska bevaras – men att det samtidigt finns mycket som kan bli bättre. Många förslag handlade om skyltning, skidspår, bad- och lekplatsen och öppettider. Men även tips på nya aktiviteter – allt från fågeltorn, örtagård och folkpark till äventyrsbana, klättervägg och skidlift.

I utvecklingsplanen finns nu förslag på en rad åtgärder. Hur mycket som kan förverkligas och i vilken takt beror på vad som ryms och prioriteras i kommunens budget.

Grodlekar

Som en del i planen är snart fyra groddammar färdigställda. Tre mellan Alby och Ahlstorp och en söder om Kolardammarna. Här har grodor, paddor och salamandrar flyttat in.

– Vi vill gynna den biologiska mångfalden, vilket är ett av syftena med naturreservatet. Dammarna har blivit ett nytt trevligt besöksmål. Det är också en pedagogisk poäng med att förskolor och skolklasser kan komma hit och håva och upptäcka livet i vattnet, säger Jonas Hedlund, naturpedagog på Naturskolan.

Mer och tydligare information

Under sommaren genomförs även en kulturhistorisk satsning. Vid både Alby gård och Uddby gård ligger vikingatida gravar som vittnar om deras förhistoriska ursprung, och många vill ha tydligare information om den gamla gårdsbebyggelsen.

– Vi kommer att placera ut kulturhistoriska skyltar vid forngravarna och de äldre byggnaderna med intressant fakta om vår lokala historia – vad byggnaderna har använts till och vilka som bodde där. Skyltarna utformas så de passar in i miljön, säger Iréne Hededal, förvaltningschef på utvecklingsförvaltningen.

Det kommer också att sättas upp nya lättillgängliga presentationskartor vid Albys entréer, så man lätt hittar i området. I nästa steg kommer också samlad information om de spår och leder som går kors och tvärs genom området.

Ständiga förbättringar

Det som sedan står i tur är att upprusta entrén och parkeringen från Krusbodahållet och även etablera en huvudentré från Alby till Tyresta. Rastplatser ska rustas upp och löpar- och skidspår ska röjas och få ny belysning.

– Dessutom startar vi en förstudie kring hur byggnaderna på Alby ska användas framöver.
Där ingår frågan om placering av det gårdsmuseum som fram tills nyligen funnits ovanför kaféet på Uddby gård, säger Iréne Hededal.

Det pågår annars ett ständigt arbete med att förvalta och underhålla Alby friluftsområde och dess byggnader. Tre personer arbetar med natur- och kulturlandskapsvård i alla kommunens naturreservat med utgångspunkt i Alby. Uppgifterna handlar om allt mellan att hålla spår och leder öppna och underhållna till att lägga ut ved vid rastplatser och gallra i skog och mark.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-05

Högermeny

Relaterad information