Tyck till om tyreso.se

Sommaraktuellt på biblioteket

Publicerad den: 2013-05-27

Nya e-tjänster

Under maj månad utökar biblioteket sitt stora utbud av e-tjänster. Snart kan man skriva in sig som låntagare direkt från internet och börja låna till exempel e-böcker direkt. Dessutom kommer man att kunna betala sina reservationsavgifter och eventuella förseningsavgifter direkt via bibliotekets webbplats.

En uppdaterad ny version av biblioteket populära app "My library" kommer också under sommaren.

E-böcker

E-bokslånen kommer att integreras med övriga lån och finnas synliga på låntagarens konto och p egna sidor på biblioteket webbplats. Fler leverantörer av e-böcker är på gång och utbudet breddas ännu mer. Antalet e-boksleverantörer, och därmed utbudet, kommer att breddas.

Facebook

Många följer bibliotekets Facebooksida och ambitionen är att där berätta om saker som händer på biblioteken och ge inspirerande lästips. Ett inlägg om dagen skrivs och det har mottagits mycket positivt, allt fler följer sidan.

Tidningar från hela världen

Under våren erbjöds databasen Library Press Display som ger åtkomst till tusentals tidningar i fulltext från hela världen. Fri åtkomst både från bibliotekets webbsida och på dator på biblioteket i Tyresö centrum. Ett flertal svenskspråkiga dagstidningar ingår.

Brukarenkät

En kundenkät till bibliotekets kunder om hur de upplever service och bemötande görs vartannat år. Senaste enkäten utfördes under sista kvartalet 2012. Tretton frågor om bibliotekets verksamhet ställdes.

70 procent av de som svarat är kvinnor, vilket är en ökning från förra årets 60 procent. Östra Tyresö har flest andel svarande.

Självbetjäningen i bibliotekslokalerna upplevs som mycket positiv, 97 procent tycker att det fungerar bra eller mycket bra. 71 pro­cent tycker bibliotekets webbplats och app är bra eller utmärkt. Öppettider, lokaler, urval, låne­tider och avgifter tycker 73 procent är bra.

Mest glädjande är resultatet av hur brukarna tycker sig bli bemötta. 96 procent tycker de blir bra eller mycket bra bemötta, 4 procent acceptabelt bemötta och endast en brukare tycker sig ha blivit dåligt bemött.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-01-31

Högermeny

Relaterad information