Tyck till om tyreso.se

Stefan Uhlinder 4/4-9/5 2009

STEFAN UHLINDER

måleri & textila bildtryck

4 april - 9 maj 2009

Vernissage lördag 4/4 kl 12-15

 

 

 

 

 

”Min bas är det figurativa måleriet vilket jag i huvudsak intresserat mig för och arbetat med sedan min utbildning på Valands konsthögskola och konsthögskolan i Berlin.
Arbetet med textila screentryck har kommit av en växande fascination för mönster och mönsterkonstruktion.

Till en början målade jag upp mina mönsteridéer men har på senare tid lärt mig att trycka dessa på textila material med screentrycksteknik. Detta är första gången jag blandar måleri och mönstertryck på en utställning så jag har funderat lite på skillnader och likheter mellan dessa båda.

Min bildvärld går igen i båda teknikerna och målningar är ju också ofta "färg på linne" precis som textiltrycken. Men jag ser mina målningar mer som solitärer, med avgränsade, ofta tittskåpsartade bildrum, medan trycken arbetar med en mönsterrapport som skapar en mönsterverkan när den repeteras. Den kan fungera både som ett tydligt begränsat bildstycke eller som ett större beklädande ytskikt.
Kanske värderas textila material som "lägre" än måleri, som mer funktionsinriktade. Gardiner, örngott, dukar etc. Själv tänker jag mina textiltryck som "bildstycken" vars funktion är att verka med sitt bildvärde i ett rum.
 
När jag påbörjar ett verk är incitamentet ofta en färg, eller en färgkombination, ett bildelement, en figur eller en variant av en tidigare målning.
Betydelsebärande och associativa verkningar är något som jag blir varse först vid en senare tidpunkt, då som en första betraktare.

Utställningsprojektet går under arbetsnamnet La maison suspendue (svävande byggen). Termen är tagen från tidig modern(istisk) arkitektur (då Le Corbusier var tongivande), där man med ny teknik kunde bära upp en byggnad på armerade betongpelare och låta delar av byggnadskroppen skjuta ut ovan mark och därigenom alltmer "sväva" och frigöra sig från markkontakt. Denna strävan i ett större och utvidgat sammanhang ser mer konfliktfylld ut i vår tid.

Människan skapar hela tiden nya strukturer och mönster över planetens yta. I samma ögonblick såväl byggs som rämnar, växer, förnyas och ödeläggs. Den spända strängen mellan våra byggen och biosfären skruvas åt allt hårdare.”

Stefan Uhlinder, april 2009


Publicerad av: charlotte.gyllner@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Högermeny

Kontakt

Kultur och bibliotek

Vik. kultursekreterare
Karin Gustavsson
Postadress:
Tyresö kommun
Kultur och bibliotek
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
135 40 Tyresö

Politiskt ansvar

Kontakt

Kultur och bibliotek

Vik. kultursekreterare
Karin Gustavsson
Postadress:
Tyresö kommun
Kultur och bibliotek
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
135 40 Tyresö

Politiskt ansvar