Tyck till om tyreso.se

Erik Sigerud 21/4 - 21/5 2016

ERIK SIGERUD

Grader av intentionalitet

21 april - 21 maj

Vernissage torsdag 21 april kl 17-20

Lunchvisning onsdag 18 maj kl 12.

 

målning av erik sigerud

 

Mina målningar representerar rumsligheter som byggs upp av flera lager olika visuella språk. Med mina processer undersöker jag hur kombinationen av vaga maktstrukturer, distinkta förklaringsmodeller, livsenergier, mediala bilder och privata engagemang kan skapa olika uppfattningar om verkligheten.

Det som intresserar mig är det flyktiga i definitionerna av samhället och livet, och mitt arbete handlar om att utforska vad som definierar en identitet, en kultur, politik i sig och ett samhälle samt hur dessa definitioner interagerar med varandra. Det centrala för mig i detta sökande är mötet i sig som en avgörande skapande kraft i bestämningen av begrepp.

Det sätt jag målar på följer alltid idéerna bakom målningen. Varje målning är en del av ett större ramverk och också ett projekt i sig. De målningar jag visar på Tyresö konsthall är uppbyggda med olika bildspråk som representerar olika sätt att se. Målningarnas storlek, deras motiv och hur de presenteras är val gjorda med en tänkt mottagare i åtanke. För mig handlar målandet mycket om att försöka skapa målningar som kan uppfattas som ett möte. Flera av verken är gjorda det senaste året och de är del av en ständigt pågående process som går ut på att testa hur bilder kan skapas av möten mellan det subjektiva och det objektiva och mellan det privata och det offentliga.

Erik Sigerud, april 2016

 


Erik Sigerud är född 1977 i Borlänge och är numera bosatt och verksam i Stockholm. Han är utbildad på Paris konsthögskola 1999-2004 och har även studerat filosofi på Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet och Södertörns Högskola.

Erik har haft ett flertal separat- och grupputställningar på gallerier och museer, bl a på Galleri Box i Göteborg, Skissernas museum i Lund, Liljevalchs konsthall i Stockholm och på Gocart Gallery i Visby.

Han har även mottagit flera stipendier, bl a från Svenska Institutet, Konstnärsnämnden och Anna Whitlocks Minnesfond och finns representerad på Uppsala konstmuseum.


Publicerad av: charlotte.gyllner@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Högermeny

Kontakt

Kultur och bibliotek

Vik. kultursekreterare
Karin Gustavsson
Postadress:
Tyresö kommun
Kultur och bibliotek
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
135 40 Tyresö

Politiskt ansvar