Tyck till om tyreso.se

Lina Jaros 15/3-17/4 2014

 

LINA JAROS

Room with a view

Fotografi

15 mars - 17 april

Vernissage lördag 15 mars kl 12-15

 

Fotografi av Lina Jaros

 

I mitt skapande låter jag storformats fotografi stråla samman med installation och scenografi. Motiven består av förvrängda miljöer som jag designar och konstruerar framför kameran, där det centrala temat är perceptionen av naturen och den mänskliga vardagen, miljöer på gränsen till det absurda och kollisionen mellan det verkliga och det iscensatta.

Arbetet är ett utforskande av perceptionen och definitionen av det fysiska rummet. Genom miljöförvrängningar utforskar jag hur vi definierar en omgivning som normal, naturlig och genuin. Med fotografiet som medel undersöker jag psykologin i samband med tvetydighet, under vilka omständigheter vi betvivlar en miljö och dess innehåll, eller kategoriserar den som främmande eller obegriplig. Jag intresserar mig för människans uppfattningsförmåga, det illusoriska, naturens och vardagliga miljöers utseende och representation. Genom scenerier på gränsen mellan det realistiska och det förvrängda, vill jag utmana det ordinära och invanda definitioner av alldagliga omgivningar och undersöka vår förmåga att släppa kontrollen över det logiska tänkandet kring rumslighet.

Verket ”Room With a View”, som består av 6 bilder, utforskar seendets logik i förhållande till det slutna rummet, samt bildens förmåga att vilseleda blicken för att skapa ett intryck av rumslighet. Framför kameran har jag byggt upp scenografiska iscensättningar som för tankarna till den optiska illusionen av ett vidsträckt naturlandskap inom fyra väggar, och där verklig natur interagerar med ett landskap på en bild. I verket ställs den genuina upplevelsen av en plats närvaro mot de landskap som rör sig i våra psyken, och vi ställs inför frågor rörande hur viktig känslan av autenticitet är för uppfattningen av vår omgivning.

Lina Jaros

 

Lina Jaros är född 1981 och är bosatt och verksam i Stockholm, hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2004-2009. Jaros har ställt ut på ett flertal museer, konsthallar och gallerier i Sverige, bl a på Mjellby konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Skövde konsthall och Hasselblad Center i Göteborg. Hon har även medverkat vid internationella projekt i t ex Barcelona, London och Grez-sur-Loin i Frankrike. Lina Jaros har erhållit ett antal stipendier, bl a Västerås kulturstipendium, samt finns representerad på bland andra Hasselblads Center, Västerås Konstmuseum och i Stockholms Läns Landsting.


Publicerad av: charlotte.gyllner@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-16

Högermeny

Kontakt

Kultur och bibliotek

Vik. kultursekreterare
Karin Gustavsson
Postadress:
Tyresö kommun
Kultur och bibliotek
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
135 40 Tyresö

Politiskt ansvar