Tyck till om tyreso.se

Smed, Sewerin & Sjöborg 8/10-4/11 2011

Bortom bergen nära träden

 

LOTTA SMED, MARIA SEWERIN & LOTTA SJÖBORG

Skulptur, måleri och grafik

8 oktober - 4 november 

 

skulptur av lotta smed målning av Maria sewerin litografi av lotta sjöborg

 

Gemensamt för Lottas, Marias och Lottas konstnärliga uttryck är att de arbetar intuitivt och utgår från sig själva, snarare än problematiserar en dagsaktuell företeelse eller arbetar målinriktat konceptuellt eller projektbaserat. Alla tre använder naturen som utgångspunkt i sitt skapande – ibland fungerar den som en plattform för dramatiseringar eller symboliska händelser. Ibland är det föremålen själva: en flicka, en fågel, en bro, vatten, blod, som blir bärare av betydelse.

I Lotta Sjöborgs bildspråk finns en dramatisk grundton som tar avstamp i en mångbottnad plats eller en sammansatt miljö. Betraktaren går in i en drömsk och ödesmättad värld. Som att tillvaron i sig själv är en magisk plats, där generationer av minnen, berättelser, sägner och legender ligger tätt, tätt tillsammans. Världar tycks överlappa och flyta in i varandra. Här och där sker en genomlysning? I det grafiska bladet ”Lillasyster” står några halvt synliga gestalter en bit bakom bildens mest centrala person. Transparensen verkar i den rumsliga lösningen, men i högsta grad också på det narrativa planet. Är de halvt synliga döda, eller finns de i tankarna hos bildens ”huvudperson”. I Lottas konst tycks alla: människor, djur och föremål vara bärare av budskap. Fåglar och ”bollar” fyllda med luft svävar upp och aktiverar och håller samman denna värld av atmosfärer.

Maria Sewerins målningar utmärker sig genom en stark kolorit och ett mycket personligt tilltal. Hennes landskapsbeskrivningar är atmosfäriska och kan uppfattas som panoraman över händelser och sinnesstämningar, snarare än landskap i egentlig mening. Ofta möter vi människorna, och konstnären själv, i symboliska skepnader avsedda att accentuera en känsla eller en tanke. I ”Ledsen fisk” observeras en gråtande fisk av några dykare på sjöbottnen. Är fisken infångad, eller är den upphittad i detta  tillstånd, som ett strandat skepp? Hur förhåller sig dykarna till fiskens känslostämning? Är det en tröstning som pågår, eller en neutral observation av ett känslomässigt naturfenomen? I ”Lindans” går några flickor på en spänd lina över ett träskliknande landskap. Deras händer har ramlat av, och blodet rinner från de stympade armlederna. Den som tittar efter noga ser att växterna i träsklandskapet har blad som liknar händer.

 Lotta Smeds skulpturer har en stark formsäkerhet, som ibland spetsas med en absurdistisk ton där konsekvensen är dragen till sin spets. Ett oväntat rim har upptäckts någonstans – det kan vara i föremålets form eller funktion, eller i en företeelse. Konsekvensen i den upptäckten blir ett konstverk. Frisyren i skulpturen ”Sömnen” har flätor i alla fyra hörnen. Är det en peruk till en människa som saknar ansikte? Eller är det en skojig kommentar till hur människan strävar (lite för ambitiöst) efter harmoni (i betydelsen konsekvens och upprepning). I skulpturen ”Passage 1” kommenterar Lotta formen och funktionen hos en bro. Även här ifrågasätts de underliggande kriterierna till varför våra praktiska lösningar ser ut som de gör. Lottas bro sätter inte människan i centrum. Det är vattnet som hyllas och upphöjs, istället för att överbryggas och gömmas undan. 

 

Björn Larsson, Omkonst


Publicerad av: charlotte.gyllner@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Högermeny

Kontakt

Kultur och bibliotek

Vik. kultursekreterare
Karin Gustavsson
Postadress:
Tyresö kommun
Kultur och bibliotek
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
135 40 Tyresö

Politiskt ansvar