Tyck till om tyreso.se

Cecilia Darle 16/3-20/4 2013

 

CECILIA DARLE

Rum över rum

teckning och installation

16 mars - 20 april

vernissage lördag 16 mars kl 12-15

 

Installation av Darle

 

 Mina arbeten uppstår i gränsområdet mellan det två- och tredimensionella. De kan växa fram ur det vardagliga och till synes obetydliga och finna sin väg mellan det som är här och det som är där borta, mellan fiktion och verklighet, mellan materialitet och tecken.

 Ingången till mina arbeten är ofta knutet till en iakttagelse om material och egenskaper som har med rummet att göra. Vad gör den här teckningen till exempel? Hur sitter den fast? Vad består den av? Hur funkar den? Jag försöker uppmärksamma det självklara mötet mellan två- och tredimensionalitet och fråga mig vad det egentligen är. Vad händer när man börjar vrida och vända på dessa enheter?

 Inför den här utställningen har jag tänkt en hel del på sådana praktiska frågor. Och på det egentligen lite märkliga i att göra arbeten i min ateljé, men hela tiden fundera på hur de ska fungera i ett annat rum, här i konsthallen, där de ska möta dig som är besökare. Nu är verken på plats, men vad gör de egentligen nu? Kan de förmedla något om själva the doing samtidigt som de tar sina platser runt om i rummet? 

 Jag vill låta verken vara kvar i sin process och fortsätta gestalta en stillsam aktivitet. Vara i långsam rörelse. Jag låter linjen rymma lite från sitt papper och ägna sig åt det den är bra på. Att beskriva en förbindelse, att täcka en yta, att öppna en glipa mot andra rum.

 Cecilia Darle

 

Cecilia Darle är född 1961 och är bosatt och verksam i Stockholm. Darle är utbildad på konsthögskolan Valand i Göteborg 1987-92.

Hon har ställt ut på ett flertal gallerier och museer i Sverige, bl a på Galleri Thomassen i Göteborg, ID:I Galleri i Stockholm, Eskilstuna konstmuseum och på Gävle konstcentrum. Hon har även deltagit i grupputställningar internationellt. Darle finns representerad på Statens konstråd, Sveriges Allmänna konstförening och landstinget Sörmland m fl.

Cecilia Darle har erhållit ett antal stipendier och är även verksam inom förmedling och undervisning bl a på konsthögskolan Valand, KTH Arkitektur och Nyckelviksskolan.


Publicerad av: charlotte.gyllner@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-16

Högermeny

Kontakt

Kultur och bibliotek

Vik. kultursekreterare
Karin Gustavsson
Postadress:
Tyresö kommun
Kultur och bibliotek
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
135 40 Tyresö

Politiskt ansvar