Tyck till om tyreso.se

Charlotte Krook 5-28/11 2015

 

CHARLOTTE KROOK

re:member

Målningar och poem

5 - 28 november

Invigning torsdag 5/11 kl 17

Lunchvisning onsdag 11/11 kl 12

Ett samarbete med Tyresö konstförening 

 

blue serpent, målning av charlotte krook

 

Jag skissar aldrig, inte heller tänker jag i förväg ut. Jag målar direkt. Som vi drömmer – direkt. Min spontana och omedel­bara teknik tillåter mig inte att analysera eller bedöma, vilket gör resultatet nästan oförutsägbart och fullt av överrasknin­gar – precis som livet självt. Och den resan har ingen i förväg given destination, den pågår utanför ramverket och allt jag, i bästa fall, kan fånga är ett utsnitt av något större, oavsett storleken på min duk.

Jag vill väcka minnen. En åter-erinran om vilka vi i sanning är: mäktiga ljusvarelser i en magisk värld där allt är förbundet och ingenting separerat. Jag målar min frihetslängtan. Min avsikt är att uttrycka skönhet. Tillåta min sanna essens, min oskyldhet, att framträda.

I utkanterna av mitt inre bygger jag den bro på vilken min större identitet och min personlighet kan mötas. Där, i medvetandeströmmen, försöker jag fånga existensens rörelser. Formlösa rytmer och svängningar silas ner från abstrakta sfärer som jag klär på och översätter i skönhet, frihet, kraft och lekfullhet. Det är den kommunikationen som intresserar mig; direkt­kontakten, direktkraften. Att röra mig fritt mellan världarna.

De stora abstrakta målningarna utan ram ger mig friheten att följa med, exalteras, och kan kanske liknas vid dimensioner. De mindre collagen (stationer?) i ram, ger mig en liknande frihet men på ett annat vis; inom ramen för uppsatta begränsningar har jag tid och rum att pröva, ändra och pröva igen som om bildytan vore en scen och jag scenograf och regissör.

I båda arbetssätten är drivkraften att komma närmare mig själv, den jag är bortom formen.

Precis som i mitt måleri söker jag i texterna det som inte är uppenbart; de ord som har en kolorit och klang utöver den konkreta betydelsen. Andemeningar och musikalitet som vill hitta en större beskrivning genom det enkla och tydliga. Texter kommer till mig på samma vis som bilder, de söker mig snarare än tvärtom. Klarhet och tydlighet tillsammans med begreppet ”mesta möjliga information på minsta möjliga yta” är en underliggande formel för både text och bild som ju befruktar varandra och är två sidor på samma mynt.

Många säger att de kan gå in i mina målningar. Inte för att de finner en synlig dörr eller väg, utan kanske för att de är inbjudande. Som röda mattor.

Charlotte Krook, november 2015

 

 

Charlotte Krook har sedan debuten på Galerie Lucidor i Stockholm deltagit i ett flertal grupputställningar på bl a Kulturhuset, Piteå museum, Väsby konsthall, Edsvik konsthall och Tyresö konsthall (hyllning till Målarprinsen, sommar 2015).  Charlotte har medverkat i flera uppmärksammade konstprojekt, t ex Piteåmålningen med tillhörande bok och tv-dokumentär samt installation & sceniskt partitur på Moderna Dansteatern i Stockholm.

Charlotte har även haft flera separatutställningar varav den senaste på Edsvik konsthall. Utöver sin bildkonstnärsverksamhet har Charlotte även verkat som bland annat kursledare, föreläsare, grafisk designer, illustratör och klädskapare.


Publicerad av: charlotte.gyllner@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-16

Högermeny

Kontakt

Kultur och bibliotek

Vik. kultursekreterare
Karin Gustavsson
Postadress:
Tyresö kommun
Kultur och bibliotek
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
135 40 Tyresö

Politiskt ansvar