Tyck till om tyreso.se

Riktlinjer för evenemangstips

Kommunen samarbetar med och stöder föreningslivet i Tyresö. Tipsa oss gärna om evenemang så publicerar vi dem gratis i evenemangskalendern här på kommunens webbplats och, i mån av plats, i ett tryckt månadsblad.

Evenemangskalendern på kommunens webbplats

I evenemangskalendern hittar du evenemang i regi av Tyresö kommun och Tyresöföreningar. Inkommande tips publiceras löpande. 

Månadsbladet

Månadsbladet är en informationskanal för Tyresö kommuns och Tyresöföreningarnas kultur- och fritidsevenemang. OBS! Om du vill att tipset ska publiceras i månadsbladet måste du skicka in det senast den 10:e i månaden innan arrangemanget ska genomföras.

Månadsbladet sprids på följande sätt:

 • Som helsidesannons i kommunbilagan i Mitt i Tyresö i slutet av varje månad (uppehåll i juli).
 • Som lösblad att hämta på Servicecenter och på biblioteken i Tyresö centrum, Tyresö strand och Trollbäcken.
 • Som pdf-fil på tyreso.se

Regler för publicering:

 • Arrangören ska vara en kommunal verksamhet, kommunala bolag, föreningar, organisationer, studieförbund och andra myndigheter.
 • Kommersiella budskap publiceras inte. Inte heller tips från kommersiella aktörer som företag, restauranger och butiker.
 • Allmänheten måste ges tillträde till evenemanget, föreningars interna sammankomster publiceras inte.
 • Texterna ska vara kortfattade och objektiva – redaktionen förbehåller sig rätten att redigera längre texter.
 • Evenemangstips med stötande eller kränkande innehåll publiceras inte. 
 • När du skickar in tips via tipsformuläret godkänner du publicering på tyreso.se, i mån av plats i Månadsbladet samt att informationen även sprids vidare till lokaltidningar.
 • Skicka gärna med bilder men tänk på att du måste ha fotografens och den fotograferades tillstånd. Bifoga gärna bilder men tänk på att du måste ha fotografens och den fotograferades tillstånd. Bilden måste vara i jpg-format och får inte överstiga 2 Mb. 
 • Evenemangstipsen administreras av Tyresö kommun. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkommet material och att utelämna ofullständigt material.

Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2017-08-15