Tyck till om tyreso.se

Kulturstipendier

Tyresö kommuns kulturstipendier kan sökas varje år av kulturellt verksamma personer i kommunen. Senast den 31 januari 2017 ska handlingarna vara kommunen tillhanda. 

Ansök om kulturstipendium här

Kulturstipendierna delas ut på Kultur- och idrottsgalan under mars månad. 

 

Bestämmelser

Bestämmelserna som gäller för utdelning av kulturstipendier i Tyresö är fastställda av kultur och fritidsnämnden
§ 39/2005.
 
§ 1

Kulturstipendier fördelas ur belopp fastställt av Tyresö kommunfullmäktige genom årligt anslag. Stipendierna fördelas av kultur- och fritidsnämnden i enlighet med vad nedan angives.

§ 2

Kulturstipendierna har till syfte:

- att stimulera kommunens kulturella liv och
- att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

§ 3

Stipendier kan utgå till personer som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, foto med mera eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen.

§ 4

Inbjudan att söka stipendium utannonseras i november. Senast den 31 januari 2015 ska ansökningshandlingarna vara kommunen tillhanda.

Kultur och fritidsnämnden äger rätt att tilldela stipendier till personer som ej själva lämnat ansökan.


Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2016-11-15

Högermeny

Kontakt

Tyresö kultur

Kultursekreterare
Kristina Erdholm
Postadress:
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus A
Pluggvägen 6A, ingång A1
135 46 TYRESÖ

Politiskt ansvar