Tyck till om tyreso.se

Kulturbidrag - bidrag till enstaka kulturarrangemang

Bidraget kan sökas av Tyresöföreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll riktade till allmänheten. Sista ansökningsdagar är 15 november och 15 maj.

OBS! Alla ansökningar och redovisningar om kulturbidrag ska från och med 2016 endast hanteras elektroniskt via e-tjänsten. Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få digitala första hjälpen på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör.

Söka bidrag - så gör du

Du ansöker om bidrag via vår nya e-tjänst. Du kan använda e-legitimation/mobilt bank-id eller sms-inloggning. Du kan få sms-inloggning på Servicecenter i Tyresö centrum, ta med legitimation.

Ansökan kan göras två gånger per år och ska inlämnas: 
- senast 15 maj för perioden 1 juli - 31 december 
- senast 15 november för perioden 1 januari - 30 juni.

Ansök här om kulturbidrag

Bidraget betalas ut efter redovisning

Får du bidraget beviljat ska du senast 60 dagar efter att programmet är genomfört skicka in en redovisning, även detta gör du via e-tjänsten. 

Redovisning av kulturbidrag

Vilka kan söka?

Bidrag till enstaka kulturarrangemang kan sökas av Tyresöföreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll. Föreningarnas/förbundens egna återkommande aktiviteter som kräver deltagaranmälan eller riktar sig övervägande till egna medlemmar, kan inte få detta bidrag. Ett annat villkor för att få söka är att aktuella föreningsuppgifter samt verksamhets- och revisionsberättelser skickas in till kommunen efter varje årsmöte.

Vilka regler finns det?

Kulturarrangemanget ska vara öppet för kommunens invånare. Föreningarna är skyldiga att marknadsföra arrangemangen. Minimikrav är att information ska lämnas till månadsbladet och evenemangskalendern på kommunens hemsida. Dessa tjänster är kostnadsfria.

Särskilda bestämmelser och tillämpningsföreskrifter används för bedömningen. Beslut om ansökningarna tas i kultur- och fritidsnämnden.

Bidragsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter

Tipsa om evenemang


Publicerad av: kristina.erdholm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-15

Högermeny

Kontakt

Kultur och bibliotek

Avdelningschef
Susanne Gunnarsson
Postadress:
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Biblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7

Politiskt ansvar