Tyck till om tyreso.se

Idépeng

Förverkliga din idé - sök idépeng hos oss! Har du en dröm eller idé som du vill förverkliga kan du söka en idépeng hos kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun.

SnilleblixtEn idépeng kan du/ni söka för att tillexempel ordna ett arrangemang eller projekt, stort som smått, inom idrott, teater, film/foto, konst, dans, och mycket mera. Särskild tonvikt läggs vid projekt som bygger på ungas delaktighet, eget skapande och förmåga att nå grupper som inte brukar delta i föreningsliv eller organiserad kursverksamhet.

Vem kan söka?
Idépengen är till för ungdomar mellan 15 och 25 år. Du kan söka ensam eller tillsammans med andra. Det är viktigt att idén kommer från ungdomar och att de söker själva. Den som söker är ansvarig för pengarna och måste bo och vara skriven i Tyresö. Inga föreningar kan ansöka, för dem finns andra bidrag.

Hur mycket kan du söka?
Du kan söka max 10 000 kronor.
Bidraget förutsätter att det finns medel kvar.

Vad krävs för att det ska kunna genomföras?

  • Det ska vara drogfritt.
  • Även barn och ungdomar som inte är med och arrangerar ska kunna ta del/vara med.
  • Det ska äga rum i Tyresö kommun.
  • Det genomförs på fritiden och skall inte ha något vinstsyfte.
  • Det ska drivas eller initieras av ungdomar mellan 15-25 år.
  • Om verksamheten behöver ha någon form av tillstånd, söks detta av arrangören.
  • Om du är under 18 år krävs målsmans underskrift innan bidraget kan betalas ut. Ansöker gör du ändå i formuläret nedan, och om bidraget beviljas kontaktas målsman.

Ekonomi och uppföljning
När ansökan är godkänd är det projektgruppen som är ansvariga för att redovisa kvitton för inköp som gjorts. Även en enkel rapport ska lämnas in senast 60 dagar efter genomförandet.

Blir projektet av någon av någon anledning inte genomfört blir du som ansökt återbetalningsskyldig.

Beslut
Målsättningen är att du ska få besked inom 3 veckor. Beslut om idépeng tas av Kultur- och fritidsnämndens ordförande.  

Ansökan om idépeng

* Namn/ansvarig
* Telefon
* E-post


* Beskriv kort din idé (vad ni vill göra, varför ni vill göra det, hur ni vet att andra ungdomar tycker att det är bra och vad det kommer att ge er)
  
* Typ av arrangemang
Du kan välja flera alternativ


  
* Förslag på datum för arrangemanget
  
* Plats för arrangemanget
  
* Kostnadskalkyl för arrangemanget
  
* Ansöker summa


Övrigt
 


Publicerad av: fritid@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-06

Högermeny

Kontakt

Utvecklingsförvaltningen


Fritid- och friluftsavdelningen
Postadress:
Tyresö kommun
Box 310
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
(Tyresö centrum, biblioteket)

Politiskt ansvar