Tyck till om tyreso.se

Gratis naturguidningar

Huvudbild

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Välkommen!

Ingen föranmälan krävs!
Vi genomför guidningarna i alla väder och oavsett antal deltagare. Ta med matsäck, rejäla skor eller stövlar och kläder efter väder. Terrängen är ojämn och stundtals lite kuperad. Vid de lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. För mer information kontakta vår guide Martina Kiibus.

LÖRDAG 21 oktober

Tyresö-Flaten – en av Stockholms vackraste sjöar
Tyresö-Flaten har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. En vandring runt Tyresö-Flaten inger en härlig vildmarkskänsla med fina vyer över sjön. Vi vandrar genom mossrika granskogar och karga hällmarkstallskogar, längs en slingrande å som kantas av alar, Gammelströms porlande vatten och Nyfors brusande vattenfall. Terrängen är stundtals kuperad.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus.
Cirka 6 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873)

TORSDAGEN DEN 9 NOVEMBER

Barnsjön – en skogssjö i sprickdalslandskap
Lättvandrad guidning som även passar dig med barnvagn eller permobil
Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar runt sjön som omges av granskog och hällmarkstallskog, hassellundar och grovstammiga aspar och ekar. En liten bäck porlar fram och i våtmarken växer vitmossa och skvattram.
Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus.
Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Tyresö gymnasium kl 10.00 (buss 802 och 824). Vi avslutar på samma plats.

SÖNDAGEN DEN 19 NOVEMBER

Människan och skogen – Naturguidning vid Gammelström och Tyresta
Den svenska folkkulturen är djupt förbunden med skogslandskapet. I skogen har människor bott, jagat, sökt skydd, samlat ved, fiskat, eldat och kolat. Här gick boskapen på bete och här byggdes fäbodar och timmerkojor. Av björkens näver flätades skor och kontar och av albarken gjorde fiskaren masklådor.
Idag kalhuggs värdefulla skogar och skogens biologiska mångfald urholkas. Vad händer med Näckens förtrollande musik, huldran som en gång gömde sig bland murkna stubbar och skogens alla tomtar och troll när de gamla sjumilaskogarna försvinner?
I Tyresta finns Sveriges största urskog söder om Dalälven. Vi vandrar från Gammelström in i Tyrestaskogen på smala stigar och mossklädd mark och njuter av skogens rikedomar.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus.
Cirka 4 km.
Samling: Vid busshållplats Nyfors (buss 873) kl 13.05. Vi avslutar på samma plats.

TORSDAGEN DEN 7 DECEMBER

Gudö å, Långsjön och Tyresta
Lättvandrad naturguidning som även passar dig med barnvagn eller permobil
Guidningen börjar vid den smala Gudö å som kantas av grovstammiga alar. Här finns också tvättlador kvar som minner om Södertörns gamla tvätterier. Vi fortsätter genom Tutviken och längs Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen. Här möts vi av mossklädd granskog och kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön. Bävern har lämnat tydliga spår vid strandkanten och vid Långsjön finns en bäverhydda.
Cirka 3,5 timmar inklusive matsäckspaus.
Cirka 5 km.
Samling: Modevillan i Gudö. Busshållplats Gudö (buss 807) kl 10.00.
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan gå på egen hand.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-14

Högermeny

Kontakt

Utvecklingsförvaltningen

Naturskolepedagog
Martina Kiibus
Postadress:
135 60 Tyresö
Besöksadress:
Alby friluftsgård