Tyck till om tyreso.se

Uddby gård

OBS! Sidan är under uppbyggnad. Uddby gård ligger längs den gamla byvägen och lantbruket har en lång obruten kontinuitet. Det är en av få gårdar i kommunen som idag bedriver jordbruk. Det är också Tyresö kommuns visningsgård.

På gården finns ridhästar, kor, får, getter, höns, gäss och katter. Djuren bidrar till att hålla landskapet öppet. Till detta levande hembygdsmuseum kan du komma för att lära dig mer om hur ett lantbruk fungerar - gården står öppen för besökare. 

Uddby gård ägs av Tyresö kommun och har arrenderats av en och samma familj mellan 1929 fram till mars 2016. Nu är en ny arrendator på plats som förutom jordbruket också bedriver andra verksamheter. Det är avgiftsfritt för skolklasser och förskolor från Tyresö kommun att få en visning på gården. Boka besök på Uddby gårds egna webbplats: www.uddbygard.org  

Uddby Gård, genomfart

Boskap på Uddby gård


Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2017-04-11

Högermeny

Relaterad information