Tyck till om tyreso.se

Uddby gård

Uddby gård ligger vackert belägen i Alby naturreservat och lantbruket har en lång obruten kontinuitet. Det är en av få gårdar i kommunen som idag bedriver jordbruk. Det är också Tyresö kommuns visningsgård.

Uddby gård ligger vid den gamla byvägen som leder fram till Alby gård. Båda gårdarna har en lång och spännande historia med rötter i forntiden. Men medan Alby lade ner sitt jordbruk på 1960-talet har Uddby gård bedrivit lantbruk ända fram till idag. Uddby gård ägs sedan 1968 av Tyresö kommun och arrenderades av samma familj mellan 1929 och 2016. Nu är en ny arrendator på plats som förutom jordbruket också bedriver andra verksamheter. 

Tyresö kommuns visningsgård

Uddby är kommunens visningsgård och öppen för besökare. Den är en viktig kulturhistorisk miljö vars historia fungerar som en pendang till Tyresö slott med omgivningar. På gården finns ridhästar, kor, får, getter, höns, gäss och katter. Djuren bidrar till att hålla landskapet öppet. Till detta levande hembygdsmuseum kan du komma för att lära dig mer om hur ett lantbruk fungerar - gården står öppen för besökare. 

Det är avgiftsfritt för skolklasser och förskolor från Tyresö kommun att få en visning på gården. Boka besöket på Uddby gårds webbplats www.uddbygard.org  

 

Uddby Gård, genomfart

Den gamla byvägen löper rakt igenom Uddby gård.

Boskap på Uddby gård

I hagarna kring Uddby kan man se gårdens djur beta.


Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Högermeny

Relaterad information