Tyck till om tyreso.se

Mopedåkning

Reservatets föreskrifter om var man får åka moped och andra motorfordon är mycket tydliga. Det är inte är tillåtet för allmänheten att åka med motorfordon mellan Albyparkeringarna.

Mopedåkning inom Alby naturreservat
De enda vägavsnitt inom Alby naturreservat där mopedåkning är tillåten är Prästgårdsvägen till och med parkeringen vid Alby gård, respektive Alby skogsväg ned till parkeringen vid Alby.

Interna transporter
Den bommade passagen är till för interna arbetstransporter vid Alby/Uddby gård under dagtid, respektive en genväg för räddningstjänsten.


Publicerad av: Stefan Barthelson

Senast uppdaterad: 2017-01-19

Högermeny