Tyck till om tyreso.se

Medborgardialog om Alby naturreservat

Attraktiva Alby är ett projekt för att göra Alby naturreservat ännu attraktivare för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet. Den så viktiga medborgardialogen inleddes 2012 och avslutades den 31 augusti 2013.

Vad tycker du?Tack för alla idéer och förslag!

För att kunna göra Alby mer attraktivt ville vi veta vad medborgarna tycker. Över 500 personer har svarat på enkäten och vi kommer innan året är slut att presentera en rapport om resultatet.

Till höger finns en sammanställning av 474 enkätsvar och förslag som lämnades via den öppna webbenkäten. Dessutom har 68 medlemmar i Tyresöpanelen svarat på enkäten.

Det samlade intrycket är att Tyresöborna verkligen uppskattar utbudet i Alby och att både unga och gamla trivs där. Många förslag rör skyltning, skidspår, bad- och lekplatsen, kaféernas öppettider, utegymmet och motionsspåren. Önskemål har lämnats om allt från fågeltorn, örtagård och folkpark till äventyrsbana, klättervägg, safaripark och skidlift. Allt är förstås inte möjligt att förverkliga på samma plats och många önskar också att områdets nuvarande karaktär ska bevaras. Senast till politikernas sammanträde i december ska kostnader för olika förslag presenteras så att de kan prioritera bland åtgärdsförslagen och fastställa en budget. Större förändringar kan genomföras först 2015.

Förslag och idéer på hur Alby kan utvecklas går fortfarande att lämna på följande sätt:

en förslagslåda finns i Alby friluftsgårds kafé till Servicecenter i kommunhuset via ett kontaktformulär vill du skicka foton eller videosnuttar så mejla dem till sbf@tyreso.se

Vilka som vunnit de två friluftspaketen (en ryggsäck med termos, ispik och sittunderlag) och de tio sittunderläggen meddelas via kommunens bilaga i Mitt i Tyresö vecka 40. De har även meddelats personligen. 


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-04