Tyck till om tyreso.se

Söka bygglov

Det kan vara svårt att veta skillnaden på bygglov, marklov, rivningslov eller när du bara behöver göra en anmälan, och vad är bygglovsbefriat? Vi försöker reda ut begreppen för dig.

 Fågelholkar

Bygglov är ett skriftligt tillstånd att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Även att använda en byggnad för ett annat ändamål kräver bygglov.

Bygglov också krävs för att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank, murar, pool och skyltar). Att ställa upp till exempel containrar, tält och husvagnar för en längre tid kan också kräva bygglov. För att kommunen ska kunna ge bygglov måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Vilka de är framgår av reglerna i plan- och bygglagen och av bestämmelserna i den detaljplan (och ibland fastighetsplan) som gäller för området där du vill bygga. Läs mer under bygglov uppe till vänster.

Anmälningspliktiga åtgärder
Istället för lov krävs ibland att man anmäler vissa åtgärder. En ändring som väsentligt ökar brandrisken ska anmälas. Att missa att göra en anmälan när en sådan krävs kan kosta drygt 10 000 kr i sanktionsavgift. Läs mer uppe till vänster.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2010-06-21