Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Utvecklingen av Östra Tyresö

Allt fler vill bosätta sig permanent i vackra Östra Tyresö. För att bevara den fina miljön och skärgårdskaraktären och samtidigt möta nya krav på bekvämlighet och trygghet byggs nu infrastrukturen ut.

Foto Hampus DegramoTyresö slott och kyrka. Foto: Hampus Degramo

Östra Tyresö är en halvö med närhet till kust och hav. Karaktären fortfarande lantlig och kommunala gator, vatten och avlopp är endast utbyggt i liten utsträckning. För femton år sedan var allt, från Öringe och utåt, fritidshusområde. På dessa femton år har detaljplaner för permanentbebyggelse gjorts i stort sett till Nytorp. Områdena i Gimmersta och Strand är till största delen färdiga och bebyggda.

Utflyttningstrenden ser ut att håll i sig ett bra tag till. Allt fler faller för frestelsen att bo på landet men ändå så nära city. Ökat permanentboende medför större trafikvolymer och vägslitage, att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Infrastrukturell anpassning

På olika sätt arbetar kommunen för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver! Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste också ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Utbyggnaden sker etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-17

Högermeny