Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ugglevägen

Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp till etapp 9 i Östra Tyresö pågår.

Vägarbeten Tyresö

 

Arbeten detaljplaneområden Ugglevägen etapp 9

 • Ersättningsbussen på Brevik

  Sedan november i fjol (2016) är delar av Nytorpsvägen är avstängd, vilket innebär att SL:s busslinjer endast trafikerar Breviksvägen. En kostnadsfri ersättningsbuss kör därför i området på morgon och eftermiddag för att säkra barnens väg till skolan och så att övriga trafikanter kan ansluta till ordinarie SL-buss på Breviksvägen.

  Den 30 juni tar ersättningsbussen på Brevik sommaruppehåll. Bussen kör sedan två veckor i augusti för att sedan tas bort helt.

  Läs mer om bussen här

  Tabell för ersättningsbuss

  Karta över bussens sträcka.

  Ersättningsbussen är av mindre storlek för att kunna köra i området. Den kommer att gå varje vardag. Det är bara att ställa sig längs linjen och vinka på bussen så stannar den. Bussen är kostnadsfri för alla trafikanter och den kommer att köras på fossilfritt bränsle. 

  OBS. Vinkområdet gäller ej Breviksvägen där bussen endast stannar vid ordinarie hållplatser.

 • Aktuella arbeten vecka 28

  Nytorpsvägen: Asfaltering utförd och under veckan kommer arbeten med sättning av kantsten pågå längs med vägen. Arbeten med GC-banan (trottoaren) kommer också att påbörjas. 

  Finborgsvägen/Tegelbruksvägen: På Finborgsvägen strax innan korsning till Tegelbruksvägen pågår arbeten för ny pumpstation.

  Längs med sträckan förbi nya pumpstationen pågår även arbeten med kabelgraven (el/tele).  

  Karta över avstängda vägar

  Karta över alternativa vägar till Nytorpsvägen

 • Vad är KC-pelare?

  På en del platser håller marken inte riktigt för extra belastning som kan krävas i framtiden. Då gör man en jordförstärkning av vägbanken.

  Kalkcementpelare, eller KC-pelare, är en vanlig metod för att förstärka lermarker. En maskin skruvar ner en roterande vinge, eller "visp", i marken. När den dras upp sprutas en blandning av kalk eller cement ut och blandas med leran. Kalken och cementen reagerar kemiskt med leran som blir hård och ett slags starka pelare bildas i marken. Dessa KC-pelare blir stabilare än ursprungsmarken och samverkar med leran runt omkring så att marken håller bättre. 

 • Berörda vägar

  Nytorpsvägen från Breviks förskola till Nytorpsvägen 65. Alla lokalgator inom detaljplanen, Finborgsvägen, Ugglevägen, Nötskrikevägen, Lövsångarvägen samt en liten del av Kornknarrvägen. 

 • Genomfartsväg

  Under tiden när arbetet pågår på Ugglevägen finns en alternativ genomfartsväg.
  Läs mer och se kartan här

 • Avfallsinformation

  Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påverkar avfallshämtning och slamtömning. Tidvis blir det svårt för slam- och avfallsbilarna att komma fram i området.  

  Läs om eventuella störningar eller ändringar i ditt område.

 • Exempel anslutningsavgift för VA

  Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan. 

  Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

  1. Bebyggd fastighet på 1 500 kvm: ca 230 500 kronor
  2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: ca 307 500 kronor 

  Kom ihåg att detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).
  För korrekt prisexempel för dig kontakta Thomas Lagerwall 08-5782 9316

  Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

 • Ansvarsfördelning

  Byggherre: Tyresö kommun
  Ombud: Sara Kopparberg, förvaltningschef
  Projektledare: Franco Panfichi
  Entreprenör: Birka marknad AB
  Byggprojektledare: Michael Johansson
  Besiktning av fastigheter: KMP Konsult AB
  Laga kraft: 19 februari 2014 

 • Etableringsplats Finborgsvägen/Ugglevägen

  Ytan kommer användas för arbetsbodar och etablering av entreprenören. Lagring av material och massor kommer ske på upplagsplatsen vid Finborgsvägen/Nötskrikevägen.  

 • Innan detaljplanen är färdigbyggd

  Attefallsreglerna ger boende möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla anmälningar till mötes. Tänk på att startbesked krävs innan arbetet får påbörjas.

  Attefallreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Snittkostnaden för att få ett startbesked är 4 000 kronor.

  Attefallåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovsansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler uppfyllas. 

  Läs mer om Attefall

 • Tidplan

  Nytorpsvägen stängdes av mellan Tegelbruksvägen och rondellen vid Breviksskolan i november 2016. Detta för att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Här är tidplanen:

  • Arbetet beräknas vara klart under hösten 2017.
  • Anslutning av VA beräknas vara klart i augusti 2017.

 

Broschyr Ugglevägen framsidaKlicka på bilden för att läsa broschyren

Du som är fastighetsägare i etapp 9 och 11 ska ha fått denna broschyr i brevlådan.

Felanmälan efter kontorstid 08-798 44 44 (akut som inte kan vänta)  


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-06-22

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektledare
Franco Panfichi
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Väg och trafikfrågor

Väg och trafikfrågor

Journummer för akuta fel:
08- 578 292 56 

Frågor och funderingar
servicecenter@tyreso.se

Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter

Kör försiktigt!

Kör försiktigt!

Vägarbetare