Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ugglevägen

Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp till etapp 9 i Östra Tyresö pågår.

Vägarbeten Tyresö

 Läs presentationen från informationsmötet den 25 november

 

 

Arbeten detaljplaneområden Ugglevägen etapp 9

 • Aktuella arbeten vecka 42

  Finborgsvägen:
  Arbeten på tre ställen. Rivning asfalt, schaktning och bergsprängning. Trafik till och från Finborgsvägen 12-24, 21-35 samt Sparvvägen leds om via tillfällig väg bakom Breviks skola. Infart Finborgsvägen från Nytorpsvägen används.

  Ugglevägen:
  Inget nytt för vecka 42. 

  Nötskrikevägen:
  Vägbyggnation, läggning av elkablar och sättning av belysningsfundament.

  Vägar avstängda enligt markeringar på denna pdf.

 • Vad är KC-pelare?

  På en del platser håller marken inte riktigt för extra belastning som kan krävas i framtiden. Då gör man en jordförstärkning av vägbanken.

  Kalkcementpelare, eller KC-pelare, är en vanlig metod för att förstärka lermarker. En maskin skruvar ner en roterande vinge, eller "visp", i marken. När den dras upp sprutas en blandning av kalk eller cement ut och blandas med leran. Kalken och cementen reagerar kemiskt med leran som blir hård och ett slags starka pelare bildas i marken. Dessa KC-pelare blir stabilare än ursprungsmarken och samverkar med leran runt omkring så att marken håller bättre. 

 • Berörda vägar

  Nytorpsvägen från Breviks förskola till Nytorpsvägen 65. Alla lokalgator inom detaljplanen, Finborgsvägen, Ugglevägen, Nötskrikevägen, Lövsångarvägen samt en liten del av Kornknarrvägen. 

 • Genomfartsväg

  Under tiden när arbetet pågår på Ugglevägen finns en alternativ genomfartsväg.
  Läs mer och se kartan här

 • Utbyggnad av infrastruktur

  Det ligger mycket planering bakom utbyggnad av infrastruktur, det vill säga vatten och avlopp, el och tele. Ändå upplevs vägarbetet ofta oplanerat och ostrukturerat av både boende och trafikanter.
  Här förklarar vi vägarbetets olika skeden.

 • Avfallsinformation

  Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påverkar avfallshämtning och slamtömning. Tidvis blir det svårt för slam- och avfallsbilarna att komma fram i området. 
  Läs om eventuella störningar eller ändringar i ditt område.

 • Exempel anslutningsavgift för VA

  Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan.

  Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

  1. Bebyggd fastighet på 1 500 kvm: ca 230 500 kronor
  2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: ca 307 500 kronor 

  Kom ihåg att detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).
  För korrekt prisexempel för dig kontakta Thomas Lagerwall 08-5782 9316

  Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

 • Ansvarsfördelning

  Byggherre: Tyresö kommun
  Ombud: Sara Kopparberg, förvaltningschef
  Projektledare: Franco Panfichi
  Entreprenör: Birka marknad AB
  Byggprojektledare: Michael Johansson
  Besiktning av fastigheter: KMP Konsult AB
  Laga kraft: 19 februari 2014

 • Etableringsplats Finborgsvägen/Ugglevägen

  Ytan kommer användas för arbetsbodar och etablering av entreprenören. Lagring av material och massor kommer ske på upplagsplatsen vid Finborgsvägen/Nötskrikevägen. 

 • Så får du bygga i väntan på att detaljplanen är färdigbyggd

  Attefallsreglerna ger boende möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla anmälningar till mötes. Tänk på att startbesked krävs innan arbetet får påbörjas.

  Attefallreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Snittkostnaden för att få ett startbesked är 4 000 kronor.

  Attefallåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovsansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler uppfyllas.
  Läs mer om Attefall

 • Tidplan

  Nytorpsvägen stängs av mellan Tegelbruksvägen och rondellen vid Breviksskolan från och med november i år. Detta för att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Här är tidplanen:

  • Arbetet beräknas vara klart under hösten 2017.
  • Anslutning av VA beräknas vara klart i augusti 2017.

 

Broschyr Ugglevägen framsidaKlicka på bilden för att läsa broschyren

Du som är fastighetsägare i etapp 9 och 11 ska ha fått denna informationsspäckade broschyr i brevlådan.

Felanmälan efter kontorstid 08-798 44 44 (akut som inte kan vänta) 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-07

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektledare
Franco Panfichi
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Väg och trafikfrågor

Väg och trafikfrågor

Journummer för akuta fel:
08- 578 292 56

Frågor och funderingar
servicecenter@tyreso.se

Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter

Kör försiktigt!

Kör försiktigt!

Vägarbetare