Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Brakmarsvägen

Arbetet med etapp 7 Brakmarsvägen närmar sig sitt slut. Vi tackar för tålamodet från alla boende och förbipasserande under tiden som arbetet pågått.

Karta RakstaFoto: Anders Warne


 

Arbeten detaljplaneområde Solberga etapp 7

 • När kommer bussen till Brakmarsvägen?

  I detaljplanearbetet med Brakmarsvägen hade kommunen samråd med bland annat SL. I de samrådshandlingarna framgår det att SL har för avsikt att trafikera Brakmarsvägen när den är klar. Nu när arbetet med vägen är klara är kommunens uppfattning att SL ska trafikera den.

  Om du vill veta mer om detta är det bästa att du kontaktar SL och/eller stadsbyggnadsförvaltningen som hållit i samråden och ombyggnationen av Brakmarsvägen. Kommunen kommer att träffa SL/Trafikförvaltningen förhoppningsvis innan jul och vi hoppas att frågetecknen kommer att rätas ut då.

 • Gatukostnader

  Enligt gatukostnadsutredningen ska en befintlig fastighet betala 188 031 kr i gatukostnad, detta belopp är med oktober 2008 som basår, det innebär att uppräkning med entreprenadindex kommer ske fram till godkänd slutbesiktning. Debitering sker preliminärt under första kvartalet 2018. 

  När vägarna i området är klara kommer kommunen debitera gatukostnader. Kommunen beslutade i samband med att detaljplanen antogs också om en gatukostnadsutredning. Utredningen anger vilka kostnader som ska fördelas mellan fastighetsägarna i området och hur de fördelas.
  Läs mer om utredningen

 • Exempel på anläggningsavgift för VA

  Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan.

  Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

  1. Bebyggd fastighet på 1 500 kvm: ca 230 500 kronor 

  2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: ca 307 500 kronor

   

  Kom ihåg att detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

   

  För korrekt prisexempel för dig kontakta Thomas Lagerwall 08-5782 9316.

  Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

 • Vatten -och avloppsanslutning

  När gatubyggnationen och va-ledningarna är klara och allt är besiktigat med en godkänd slutbesiktning skickar vi ut va-anläggningsavgifterna och gatukostnadsavgifterna till fastighetsägarna.
  Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

  Har du synpunkter på din anslutningspunkt för va/el eller tele så kontakta martin.wallin@tyreso.se eftersom i nuläget går det inte att göra ändringar.

  När utbyggnaden är klar debiteras fastighetsägarna en anslutningsavgift för VA enligt då gällande VA-taxa. Anslutningsavgiften har flera parametrar såsom antal lägenheter, tomtstorlek osv. I nu gällande taxa finns ett maxtak på 307 500 kronor. 

 • Avfallsinformation

  Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påverkar avfallshämtning och slamtömning. Tidvis blir det svårt för slam- och avfallsbilarna att komma fram i området.   
  Läs om eventuella störningar eller ändringar i ditt område.

 • Ansvarsfördelning

  Berörda vägar är Brakmarsvägen från Kyrkvägen till Bergholmsvägen, alla vägar i Solberga, Rakstavägen från kiosken till Ormvägen, Ullbergsvägen nr 1-3. 

  Byggherre: Tyresö kommun
  Ombud: Sara Kopparberg, förvaltningschef
  Entreprenör: Svevia AB, Anders Bergquist
  Besiktning av fastigheter: Bjerkings ingenjörsbyrå
  Laga kraft: 2 januari 2013

 • Så får du bygga i väntan på att detaljplanen är färdigbyggd

  Attefallsreglerna ger boende möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla anmälningar till mötes. Tänk på att startbesked krävs innan arbetet får påbörjas. 

  Attefallreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Snittkostnaden för att få ett startbesked är 4000 kronor.

  Attefallåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovsansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler uppfyllas.
  Läs mer om Attefall

 

Gatukostnader

När vägarna i området är klara kommer kommunen debitera gatukostnader. Enligt gatukostnadsutredningen ska en befintlig fastighet betala 188 031 kr i gatukostnad, detta belopp är med oktober 2008 som basår, det innebär att uppräkning med entreprenadindex kommer ske fram till godkänd slutbesiktning. Debitering sker preliminärt under första kvartalet 2018. 

Vatten- och avloppsanslutning

När gatubyggnationen och va-ledningarna är klara och allt är besiktigat med en godkänd slutbesiktning skickar vi ut va-anläggningsavgifterna till fastighetsägarna. Du får inte koppla in dig på va-nätet innan avgiften är betald.

Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

När utbyggnaden är klar debiteras fastighetsägarna en anslutningsavgift för VA enligt då gällande VA-taxa. Anslutningsavgiften har flera parametrar såsom antal lägenheter, tomtstorlek osv. I nu gällande taxa finns ett maxtak på 307 500 kronor. 


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-11-17

Högermeny

Väg- och trafikfrågor

Väg- och trafikfrågor

Akuta fel 
Måndag - torsdag 07:00 -16:00
070- 633 20 85

Övrig tid journummer:
070-644 35 84

Frågor och funderingar
servicecenter@tyreso.se

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö centrum
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar

Information

Information

Övriga kontakter: 

Skanova:
Johanna Wärm Ljungblom
johanna.warm.ljungblom@skanova.se

Vattenfall
Jonas Lander
jonas.lander@kraftochljusteknik.se