Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Nyheter för boende i Östra Tyresö

Nyheter som rör omdaningen av Östra Tyresö, detaljplanering, vägarbeten och kommunikationer.

 

 • 23 oktober 2016

  Vad betyder P-skylten?

  Åtta av tio vet inte vad en P-skylt utan tilläggsskylt betyder. Vet du? Läs här vad som gäller och undvik böter.

 • 17 augusti 2016 Stadsplanering

  Kolla efter rosa skyltar!

  Runt om i kommunen finns nu ett 20-tal runda små skyltar utplacerade. De markerar några av de platser som det finns förslag på att utveckla. Förslaget till ny översiktsplan Tyresö 2035 berättar om hur det är tänkt. Vi vill veta om du tycker detsamma!

 • 01 juli 2016

  Efterlysning - har du sett en jätteloka?

  Jättelokan hotar att slå ut andra växter och växtsaften orsakar brännskador. Därför måste vi hjälpas åt med att utrota den. Jättelokor på din tomt är du skyldig att bekämpa. Rapportera in om du ser en!

 • 27 juni 2016

  Tyck mer om framtidens Tyresö!

  Dialogen kring ny översiktsplan startade 2013. Nu har alla synpunkter, idéer och önskemål vi fått in under den tidiga dialogen och samrådet vävts samman i ett utvecklat förslag som ställs ut för granskning under perioden 1 juli – 31 oktober 2016.

 • 22 april 2016

  Vill du hyra ut en bostad till Tyresö kommun?

  Tyresö kommun behöver fler bostäder till nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd. Tveka inte att höra av dig om du funderar på att hyra ut!

 • 01 april 2016

  Vägarbeten på Tyresövägen

  Första delprojektet för förbättrad framkomlighet på Tyresövägen startar försommaren 2016 med att vid Petterboda anlägga en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelväg under Tyresövägen.

 • 05 februari 2016

  Sök bygglov digitalt via mittbygge.se

  På mittbygge.se kan du ansöka om bygglov, rivningslov, marklov eller göra en anmälan. Du kan fortsätta med en påbörjad ansökan, skicka in kompletterande handlingar och följa dina ärenden ända fram till beslut.

 • 04 februari 2016 Service

  Sök bygglov digitalt

  Via portalen mittbygge.se kan du söka bygglov när det passar dig och du får snabb återkoppling via sms eller e-post.

 • 04 februari 2016

  Följ oss på Twitter och få tweets om trafikstopp

  Följ oss via Twitter och få snabba nyheter direkt till ditt twitterflöde eller som sms i din smartphone. Få information om vägarbetena på Tyresövägen, etapp 7 och 9. Du kan även anmäla dig till våra nyhetsbrev.

 • 31 januari 2016

  Vägarbeten kring Ugglevägen

  Vid vår arbetsplats är både grävmaskiner och lastbilar i ständigt i rörelse, tänka på att ha ögonkontakt med grävmaskin- och lastbilsförarna innan du passerar fordonen och respektera hastighetsbegränsningen.

 • 31 januari 2016

  Vägarbeten kring Brakmarsvägen

  Vi gör vårt bästa för att få igenom all trafik på bästa sätt både in och ut från området. Det är jätteviktigt att alla respekterar hastighetsgränserna. Etapp 7 beräknas vara färdigbyggd försommaren 2017.

 • 21 oktober 2015

  Återvinningsstationen i Raksta tas bort tillfälligt

  Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tar bort återvinningsstationen i Raksta den 23 oktober eftersom markarbete kommer utföras på platsen där stationen står idag. Återvinningsstationen kommer tillbaka till Raksta när arbetena är klara; något datum kan i dagsläget inte anges.

 • 07 juni 2015

  Tidningsbilaga om boende och byggande i Tyresö

  I Dagens Nyheter den 7 juni fanns en bilaga om Tyresö – om boende och byggande, naturupplevelser, fritid, kultur och annat som kännetecknar kommunen.

 • 21 april 2015 Stadsplanering

  Tack alla som tyckt om Tyresö 2035!

  Tyresö kommuns nya översiktsplan har fortsatt att engagera. Samrådet kring det förslag som togs fram efter den tidiga dialogen resulterade i 926 enkätsvar och ett 70-tal e-postmeddelanden med synpunkter.

 • 27 mars 2015

  Geotekniska undersökningar längs med Tyresövägen

  På tisdag 31 mars mellan 9-15 kommer WSP att utföra geotekniska undersökningar längs med Tyresövägen i höjd med Sidvallsvägens gångtunnel. Vägbanorna stängs av växelvis och dirigeras av flaggvakter.

 • 30 oktober 2013

  Tack för alla idéer kring framtidens Tyresö

  Översiktsplanens tidiga dialog "Tyck om Tyresö 2035" med insamling av idéer och förslag har nu avslutats. Cirka 2000 Tyresöbor har besökt den rosa byggboden på sin turné och idéer har även kommit in via workshops, webbkarta med mera.

 • Prenumerera
  1  2  Nästa »

Högermeny