Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Nyheter för boende i Östra Tyresö

Nyheter som rör omdaningen av Östra Tyresö, detaljplanering, vägarbeten och kommunikationer.

 

 • 22 april 2017

  Vägarbeten kring Ugglevägen

  Vid vår arbetsplats är både grävmaskiner och lastbilar i ständigt i rörelse, tänka på att ha ögonkontakt med grävmaskin- och lastbilsförarna innan du passerar fordonen och respektera hastighetsbegränsningen.

 • 22 april 2017

  Vägarbeten kring Brakmarsvägen

  Vi gör vårt bästa för att få igenom all trafik på bästa sätt både in och ut från området. Det är jätteviktigt att alla respekterar hastighetsgränserna. Etapp 7 beräknas vara färdigbyggd försommaren 2017.

 • 11 april 2017

  Ny tidtabell för ersättningsbussen på Brevik

  Från och med tisdagen den 18 april får ersättningsbussen som trafikerar på Brevik en ny tidtabell på morgnarna. Eftermiddagens turer förblir oförändrade.

 • 08 mars 2017

  Går det att åka skridskor på sjön?

  Du åker alltid på egen risk och det är en del saker du måste ha i åtanke. I Alby plogar vi endast när det är säkert och då rapporterar vi om det.

 • 08 mars 2017

  Skidåkning i Alby friluftsområde

  Kom och njut av snön och åk skidor i Alby. Vi rapporterar när vi har spårat de olika slingorna.

 • 23 februari 2017 Trafik

  Aktuell snöröjningsinformation

  Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett normalt snöfall upphört.

 • 16 februari 2017

  Vägarbeten på Tyresövägen

  Första delprojektet för förbättrad framkomlighet på Tyresövägen startar försommaren 2016 med att vid Petterboda anlägga en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelväg under Tyresövägen.

 • 11 november 2016

  Ny tidtabell för ersättningsbussen

  I samband med att Nytorpsvägen stängdes av för vägarbeten från och med måndag 14 november så trafikerar SL:s busslinjer endast via Breviksvägen. En ersättningsbuss ersätter övriga sträckor. Den 5 december uppdaterades tidtabellen för denna.

 • 31 oktober 2016 Stadsplanering

  Så ska trafikpropparna på Tyresövägen lösas upp

  Ny gång- och cykeltunnel samt utbyggd rondell. I början av 2017 beräknas arbetet med att bygga om Petterbodarondellen dra igång. Tanken är att arbetet ska göra att framkomligheten på Tyresövägen blir betydligt bättre i framtiden.

 • 22 april 2016

  Vill du hyra ut en bostad till Tyresö kommun?

  Tyresö kommun behöver fler bostäder till nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd. Tveka inte att höra av dig om du funderar på att hyra ut!

 • 04 februari 2016 Service

  Sök bygglov digitalt

  Via portalen mittbygge.se kan du söka bygglov när det passar dig och du får snabb återkoppling via sms eller e-post.

 • 04 februari 2016

  Följ oss på Twitter och få tweets om trafikstopp

  Följ oss via Twitter och få snabba nyheter direkt till ditt twitterflöde eller som sms i din smartphone. Få information om vägarbetena på Tyresövägen, etapp 7 och 9. Du kan även anmäla dig till våra nyhetsbrev.

 • 21 oktober 2015

  Återvinningsstationen i Raksta tas bort tillfälligt

  Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tar bort återvinningsstationen i Raksta den 23 oktober eftersom markarbete kommer utföras på platsen där stationen står idag. Återvinningsstationen kommer tillbaka till Raksta när arbetena är klara; något datum kan i dagsläget inte anges.

 • 07 juni 2015

  Tidningsbilaga om boende och byggande i Tyresö

  I Dagens Nyheter den 7 juni fanns en bilaga om Tyresö – om boende och byggande, naturupplevelser, fritid, kultur och annat som kännetecknar kommunen.

 • 27 mars 2015

  Geotekniska undersökningar längs med Tyresövägen

  På tisdag 31 mars mellan 9-15 kommer WSP att utföra geotekniska undersökningar längs med Tyresövägen i höjd med Sidvallsvägens gångtunnel. Vägbanorna stängs av växelvis och dirigeras av flaggvakter.

 • 30 oktober 2013

  Tack för alla idéer kring framtidens Tyresö

  Översiktsplanens tidiga dialog "Tyck om Tyresö 2035" med insamling av idéer och förslag har nu avslutats. Cirka 2000 Tyresöbor har besökt den rosa byggboden på sin turné och idéer har även kommit in via workshops, webbkarta med mera.

 • Prenumerera
  1  2  Nästa »

Högermeny