Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Nyheter för boende i Östra Tyresö

Nyheter som rör omdaningen av Östra Tyresö, detaljplanering, vägarbeten och kommunikationer.

 

 • 11 december 2017

  Petterboda: Körfält stängs av nattetid

  Under tre nätter denna vecka, 12-14 december, kommer ett körfält i anslutning till Petterbodarondellen att stängas av på grund av vägarbeten. Arbetena kommer dessutom att medföra en del buller

 • 11 december 2017 Trafik

  Aktuell snöröjningsinformation

  Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett normalt snöfall upphört.

 • 24 november 2017 Trafik

  Uppesittarkväll ger svar

  Varje år strömmar tusentals ­frågor och synpunkter om gator och trafik in från Tyresöbor till Tyresö kommun. För att få tid till att ge bra svar till alla, har miljö- och trafikavdelningen börjat med uppesittarkvällar.

 • 02 november 2017

  Tyresös kostnader för VA och avfallshantering

  Undrar du varför Tyresö har höga avgifter för VA och avfallshantering i jämförelse med Stockholm?

 • 03 oktober 2017

  Följ arbetet med Brobänken här

  Under hösten 2017 inleddes arbetet med etapp 10 Brobänken. Arbetet handlar främst om att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut belysning, kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägar

 • 12 september 2017

  Spara 3 minuter

  Spara 3 minuter med att åka Skrubba malmväg och Tyresövägen istället för att åka Bollmoravägen genom centrum, när du ska mellan östra Tyresö och Trollbäcken. Det blir många timmar på ett år.

 • 11 september 2017 Service

  VA-anläggningsavgift för Attefallshus

  Det kostar pengar att ansluta sitt Attefallshus till kommunens VA-nät – om huset ska tjäna som en extra bostad. Just nu informerar kommunen berörda husägare om denna kostnad.

 • 21 augusti 2017

  Vägarbeten med gång- och cykelbana på Skogsängsvägen

  Arbetet med att anlägga en dubbelriktad gång- och cykelbana på Skogsängsvägen mellan Lindalsvägen och Njupkärrsvägen startade vecka 34 och pågår under hela hösten.

 • 29 maj 2017 Stadsplanering

  Så ska Tyresö utvecklas!

  Tyresös attraktivitet och kvaliteter nära storstad och natur ska stärkas samtidigt som vi bidrar till en god utveckling av Stockholmsregionen. Översiktsplanen, som tagits fram i dialog med Tyresöbor, visar hur kommunen kan få 60 000 invånare år 2035.

 • 18 maj 2017 Stadsplanering

  Nu är översiktsplanen Tyresö 2035 antagen

  Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 18 maj 2017. Den visar i vilken riktning Tyresö ska utvecklas fram till år 2035. Tack alla som bidragit med idéer och synpunkter under medborgardialogen.

 • 22 april 2017

  Vägarbeten kring Ugglevägen

  Vid vår arbetsplats är både grävmaskiner och lastbilar i ständigt i rörelse, tänka på att ha ögonkontakt med grävmaskin- och lastbilsförarna innan du passerar fordonen och respektera hastighetsbegränsningen.

 • 22 april 2017

  Vägarbeten kring Brakmarsvägen

  Vi gör vårt bästa för att få igenom all trafik på bästa sätt både in och ut från området. Det är jätteviktigt att alla respekterar hastighetsgränserna. Etapp 7 beräknas vara färdigbyggd försommaren 2017.

 • 16 februari 2017

  Vägarbeten på Tyresövägen

  Första delprojektet för förbättrad framkomlighet på Tyresövägen startar försommaren 2016 med att vid Petterboda anlägga en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelväg under Tyresövägen.

 • 22 april 2016

  Vill du hyra ut en bostad till Tyresö kommun?

  Tyresö kommun behöver fler bostäder till nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd. Tveka inte att höra av dig om du funderar på att hyra ut!

 • 04 februari 2016 Service

  Sök bygglov digitalt

  Via portalen mittbygge.se kan du söka bygglov när det passar dig och du får snabb återkoppling via sms eller e-post.

 • 04 februari 2016

  Följ oss på Twitter och få tweets om trafikstopp

  Följ oss via Twitter och få snabba nyheter direkt till ditt twitterflöde eller som sms i din smartphone. Få information om vägarbetena på Tyresövägen, etapp 7 och 9. Du kan även anmäla dig till våra nyhetsbrev.

 • Prenumerera
  1  2  Nästa »

Högermeny