Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Nyheter för boende i Östra Tyresö

Nyheter som rör omdaningen av Östra Tyresö, detaljplanering, vägarbeten och kommunikationer.

 

 • 17 oktober 2017

  Sista chansen för årets gratishämtningar

  Snart är det vinteruppehåll för den kostnadsfria hämtningen av grov- och elavfall. Vill du hinna få hämtning i år så beställ senast den 20 oktober.

 • 17 oktober 2017 Fritid

  Gratis naturguidning 21 oktober

  Välkommen på en guidning till Tyresö-Flaten som har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. Vi vandrar längs med Gammelströms porlande vatten och Nyfors brusande vattenfall.

 • 16 oktober 2017

  Pågående parkarbeten

  Vi slår våra sådda blomsterängar så att de fröar av sig ordentligt inför nästa års blomning samt byter ut de träd i stadsparken som inte har etablerat sig.

 • 03 oktober 2017

  Följ arbetet med Brobänken här

  Under hösten 2017 inleddes arbetet med etapp 10 Brobänken. Arbetet handlar främst om att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut belysning, kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägar

 • 12 september 2017

  Spara 3 minuter

  Spara 3 minuter med att åka Skrubba malmväg och Tyresövägen istället för att åka Bollmoravägen genom centrum, när du ska mellan östra Tyresö och Trollbäcken. Det blir många timmar på ett år.

 • 11 september 2017 Service

  VA-anläggningsavgift för Attefallshus

  Det kostar pengar att ansluta sitt Attefallshus till kommunens VA-nät – om huset ska tjäna som en extra bostad. Just nu informerar kommunen berörda husägare om denna kostnad.

 • 21 augusti 2017

  Vägarbeten med gång- och cykelbana på Skogsängsvägen

  Arbetet med att anlägga en dubbelriktad gång- och cykelbana på Skogsängsvägen mellan Lindalsvägen och Njupkärrsvägen startade vecka 34 och pågår under hela hösten.

 • 15 juni 2017

  Ersättningsbussen på Brevik tas bort

  Den 30 juni tar ersättningsbussen på Brevik sommaruppehåll. Bussen kör sedan två veckor i augusti och därefter övertas busstrafiken helt av SL.

 • 29 maj 2017 Stadsplanering

  Så ska Tyresö utvecklas!

  Tyresös attraktivitet och kvaliteter nära storstad och natur ska stärkas samtidigt som vi bidrar till en god utveckling av Stockholmsregionen. Översiktsplanen, som tagits fram i dialog med Tyresöbor, visar hur kommunen kan få 60 000 invånare år 2035.

 • 18 maj 2017 Stadsplanering

  Nu är översiktsplanen Tyresö 2035 antagen

  Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 18 maj 2017. Den visar i vilken riktning Tyresö ska utvecklas fram till år 2035. Tack alla som bidragit med idéer och synpunkter under medborgardialogen.

 • 11 maj 2017

  Toalettavfall från fritidsbåtar

  Det är förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i havet. I Tyresö finns tre tömningsstationer att välja mellan. Två fast installerade samt en flytande. Välkommen!

 • 08 maj 2017

  Efterlysning - har du sett en jätteloka?

  Jättelokan hotar att slå ut andra växter och växtsaften orsakar brännskador. Därför måste vi hjälpas åt med att utrota den. Jättelokor på din tomt är du skyldig att bekämpa. Rapportera in om du ser en!

 • 08 maj 2017

  Får man tvätta bilen på gatan?

  Svaret på frågan är i praktiken nej, även om det inte står uttryckligen i lagen att det är förbjudet. Men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Här får du svaren på frågor om biltvätt.

 • 22 april 2017

  Vägarbeten kring Ugglevägen

  Vid vår arbetsplats är både grävmaskiner och lastbilar i ständigt i rörelse, tänka på att ha ögonkontakt med grävmaskin- och lastbilsförarna innan du passerar fordonen och respektera hastighetsbegränsningen.

 • 22 april 2017

  Vägarbeten kring Brakmarsvägen

  Vi gör vårt bästa för att få igenom all trafik på bästa sätt både in och ut från området. Det är jätteviktigt att alla respekterar hastighetsgränserna. Etapp 7 beräknas vara färdigbyggd försommaren 2017.

 • 16 februari 2017

  Vägarbeten på Tyresövägen

  Första delprojektet för förbättrad framkomlighet på Tyresövägen startar försommaren 2016 med att vid Petterboda anlägga en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelväg under Tyresövägen.

 • Prenumerera
  1  2  Nästa »

Högermeny