Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vatten -och avloppsanslutning

 

Frågor och svar

  • När gatubyggnationen och va-ledningarna är klara och allt är besiktigat med en godkänd slutbesiktning skickar vi ut va-anläggningsavgifterna och gatukostnadsavgifterna till fastighetsägarna.
    Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

    Har du synpunkter på din anslutningspunkt för va/el eller tele så kontakta martin.wallin@tyreso.se eftersom i nuläget går det inte att göra ändringar.

    När utbyggnaden är klar debiteras fastighetsägarna en anslutningsavgift för VA enligt då gällande VA-taxa. Anslutningsavgiften har flera parametrar såsom antal lägenheter, tomtstorlek osv. I nu gällande taxa finns ett maxtak på 307 500 kronor. 


Högermeny