Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Aktuella arbeten vecka 49

 

Frågor och svar

 • Väghyvling påbörjas på Brakmarsvägen, Solbergavägen och Vallvägen/Vallstigen. Beläggning kommer under vecka 48 med start på Brakmarsvägen på tisdagen. 

  Brakmarsvägen

  • Utskiftning av material i Brakmarsvägen från korsningen vid Passet med en halva i taget och då skyltar vi "EJ MÖTE".
  • Från bussvändplatsen håller vi på med  breddningar och bergschakt och även där kan det vara lite trångt ibland.
  • Den befintliga bron vid Uddby ska också få ny överbyggnad och isolering, där kommer vi att reglera trafiken med ej möte-skyltar. 
  • Vid kiosken är det lite trångt just nu men det blir bättre och alla uppmanas att ta det lugnt. 

  Munkstigen

  • Breddningar påbörjas. Beläggningen är kvar tillsvidare.

  Solbergavägen

  • Kabelarbeten från korsningen  Solbergalänken/Solbergavägen upp mot korsningen till Vallvägen.

  Vallvägen/Vallstigen

  • Vallvägen är inte framkomlig från båda håll. De som bor från Vallvägen 21 och ner mot nr 32 behöver köra genom skogen, alltså den tillfälliga vägen för att ta sig till och från sina fastigheter. Detsamma gäller för de som bor på Vallstigen. Anledningen till detta är att vi byter överbyggnaden i vägen från vändplan fram till korsningen vid Vallstigen samt har påbörjat/kommer att påbörja va-arbeten.

  Rakstavägen 

  • Schaktning för VA-ledningar påbörjas vecka 49


  Från v. 41 har vi utökat etableringen till att använda hela ytan som kommunen har bygglov på. 


Högermeny