Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Aktuella arbeten vecka 43

 

Frågor och svar

 • Brakmarsvägen

  • Utskiftning av material i Brakmarsvägen från korsningen vid Passet med en halva i taget och då skyltar vi "EJ MÖTE".
  • Från bussvändplatsen håller vi på med  breddningar och bergschakt och även där kan det vara lite trångt ibland.
  • Den befintliga bron vid Uddby ska också få ny överbyggnad och isolering, där kommer vi att reglera trafiken med ej möte skyltar. 

  Munkstigen

  • Breddningar påbörjas. Beläggningen är kvar tillsvidare.

  Solbergavägen

  • Kabelarbeten från korsningen  Solbergalänken/Solbergavägen upp mot korsningen till Vallvägen.
  • VA-arbeten upp mot vändplan är igång.

  Vallvägen/Vallstigen

  • Vallvägen är inte framkomlig från båda håll. De som bor från Vallvägen 21 och ner mot nr 32 behöver köra genom skogen, alltså den tillfälliga vägen för att ta sig till och från sina fastigheter. Detsamma gäller för de som bor på Vallstigen. Anledningen till detta är att vi byter överbyggnaden i vägen från vändplan fram till korsningen vid Vallstigen samt har påbörjat/kommer att påbörja va-arbeten.


  Från och med v. 41 kommer vi att utöka etableringen söderut där vi ställer en del av husvagnarna. Det innebär att vi använder hela ytan som kommunen har bygglov på. Gräsytan utanför vår etablering använder vi tillfälligt som upplag för att vi måste ta bort materialet vid ytan vid kiosken. Vi har avtal med markägaren. 


Högermeny