Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Information om gatukostnader

Debitering av gatukostnaden för etappen Ugglevägen planeras ske i februari 2018.

• När vägarna i området är klara kommer kommunen debitera gatukostnader. Kommunen beslutade i samband med att detaljplanen antogs också om en gatukostnadsutredning. Utredningen anger vilka kostnader som ska fördelas mellan fastighetsägarna i området och hur de fördelas.

• Enligt gatukostnadsutredningen är den beräknade kostnaden 167 855 kr för befintliga fastigheter med andelstal 1,0. Kostnaden ska räknas upp med entreprenadindex för gata fram till upphandling och därefter med KPI fram till godkänd slutbesiktning. Kostnad för park och markinlösen räknas upp med KPI fram till godkänd slutbesiktning. Basår för indexuppräkningen är november 2011. En befintlig fastighet ska betala 170 556 kr i gatukostnad. Debiteringen av gatukostnaden planeras ske i februari 2018.


Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-14

Högermeny