Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Checklista för installation av vatten och avlopp

Här är några viktiga steg att hålla koll på när vatten och avlopp ska kopplas in.

• Anslutningsavgift för VA betalas till kommunens VA-avdelning. Fakturorna skickas ut under vecka 46.

• Innan du påbörjar arbete med installationen måste du skicka in en anmälan till bygglovenheten och invänta ett startbesked. Kostnad för startbesked är 1120 kr.

• Anslutningspunkt för vatten och avlopp är etablerad i punkt 1 på nybyggnadskartan. I denna har vi varit tvungna att korrigera höjden på förbindelsepunkten då kartorna är gjorda med ett mätsystem (RH00) som inte längre tillämpas.

• Korrigeringen är gjord enligt det nya höjdsystemet (RH2000) och innebär en ökning på 53 cm från den ursprungliga höjden. Saknar du nybyggnadskarta och inte vet var din anslutningspunkt ligger. Kontakta VA-enheten på telefonnummer: 08-5782 9316 eller thomas.lagerwall@tyreso.se.

• Ansvar för att anslutningen (ventil och brunnar) inte förstörs under byggtiden åligger byggherren.

• Dag och dräneringsvatten får inte tillföras spillvattenledningen.

• Egen enskild vattenbrunn får inte stå i förbindelse med den allmänna anläggningen.

• Innan rörgrav för serviceledning igenfylls ska byggherren kontakta enheten för VA och renhållning, Lars Lindqvist telefonnummer: 08-5782 9313.

• För montering av vattenmätare kontaktas Björn Järbrink, telefonnummer: 08-5782 9304.

• Tryckreducering sätts in på vattenledningen, efter vattenmätaren, där tryckhöjden överstiger 70 meter. Enheten för VA och renhållning ansvarar för installationen. Lars Lindqvist telefonnummer: 08-5782 9313.


Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-16

Högermeny