Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ugglevägen

Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp till etapp 9 i Östra Tyresö pågår.

Vägarbeten Tyresö

 

Arbeten detaljplaneområden Ugglevägen etapp 9

 • Aktuella arbeten vecka 43

  Besiktning av arbetsområdet pågår men pumparna är ännu inte igång eftersom de saknar ström. Vattenfall jobbar med att åtgärda detta.

  Karta över avstängda vägar

  Karta över alternativa vägar till Nytorpsvägen

 • Berörda vägar

  Nytorpsvägen från Breviks förskola till Nytorpsvägen 65. Alla lokalgator inom detaljplanen, Finborgsvägen, Ugglevägen, Nötskrikevägen, Lövsångarvägen samt en liten del av Kornknarrvägen. 

 • Genomfartsväg

  Under tiden när arbetet pågår på Ugglevägen finns en alternativ genomfartsväg.
  Läs mer och se kartan här

 • Avfallsinformation

  Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påverkar avfallshämtning och slamtömning. Tidvis blir det svårt för slam- och avfallsbilarna att komma fram i området.  

  Läs om eventuella störningar eller ändringar i ditt område.

 • Exempel anslutningsavgift för VA

  Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan. 

  Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

  1. Bebyggd fastighet på 1 500 kvm: ca 230 500 kronor
  2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: ca 307 500 kronor 

  Kom ihåg att detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).
  För korrekt prisexempel för dig kontakta Thomas Lagerwall 08-5782 9316

  Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

 • Ansvarsfördelning

  Byggherre: Tyresö kommun
  Ombud: Sara Kopparberg, förvaltningschef
  Projektledare: Franco Panfichi
  Entreprenör: Birka marknad AB
  Byggprojektledare: Michael Johansson
  Besiktning av fastigheter: KMP Konsult AB
  Laga kraft: 19 februari 2014 

 • Etableringsplats Finborgsvägen/Ugglevägen

  Ytan kommer användas för arbetsbodar och etablering av entreprenören. Lagring av material och massor kommer ske på upplagsplatsen vid Finborgsvägen/Nötskrikevägen.  

 • Innan detaljplanen är färdigbyggd

  Attefallsreglerna ger boende möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla anmälningar till mötes. Tänk på att startbesked krävs innan arbetet får påbörjas.

  Attefallreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Snittkostnaden för att få ett startbesked är 4 000 kronor.

  Attefallåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovsansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler uppfyllas. 

  Läs mer om Attefall

 

Broschyr Ugglevägen framsidaKlicka på bilden för att läsa broschyren

Du som är fastighetsägare i etapp 9 och 11 ska ha fått denna broschyr i brevlådan. 

Felanmälan efter kontorstid 08-798 44 44 (akut som inte kan vänta)  


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-10-20

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektledare
Franco Panfichi
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Väg och trafikfrågor

Väg och trafikfrågor

Journummer för akuta fel:
08- 578 292 56 

Frågor och funderingar
servicecenter@tyreso.se

Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter

Kör försiktigt!

Kör försiktigt!

Vägarbetare