Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Brobänken

Brobänken

Under hösten 2017 inleddes arbetet med etapp 10, Brobänken. Arbetet handlar främst om att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut belysning, kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägarna. 

Brobänken är en del i det stora omvandlingsarbete som sedan flera år pågått i Östra Tyresö. Arbetet inleddes i oktober 2017 och beräknas vara klart under våren 2019.   

 

 

Detta händer inom arbetsområdet

 • Aktuella arbeten vecka 4

  Entreprenörens rapport från arbetsområdet: Under vecka 4 fortsätter schaktarbeten och framdrift av LTA-system på Vråkvägen. Här kommer även borr- och sprängningsarbeten att utföras i början av veckan.

 • Området som detaljplanen innefattar

  Brobänken  

 • Tidplan

  Här kan du se tidplanen för arbetet inom etapp 10, Brobänken. Arbetet inleds med Vråkvägen och sedan utförs etapperna i nummerordningen enligt kartan.

  Se kartan här.

 • Ansvarsfördelning

  Byggherre: Tyresö kommun    
  Ombud: Sara Kopparberg, förvaltningschef
  Projektledare: Ronald Gustavsson, byggprojektledare
  Byggledare: Mirjam Odelby, Helm   
  Entreprenör: JR Markteknik    
  Besiktning av fastigheter: Ansvarsbesiktning AB 
 • Vad innebär de utstakade träkäpparna?

  Entreprenaden stakar successivt ut träkäppar. Dessa markerar främst arbetsområdet där vi kommer att arbeta.

  Tomtanläggningar (exempelvis träd, staket och buskar) inom detta arbetsområde kommer att behöva tas bort av er eller av vår entreprenör, som utför arbetet. Vid frågor gällande detta, kontakta exploateringsingenjör, Emelie Häll

 • Vad betyder LTA?

  LTA står för lätt tryck avlopp och används inom detta projekt då det är ett väldigt kuperat område.

  Här hittar ni en illustration av hur det fungerar.

  Ni kan läsa mer om LTA här.

  För frågor kring detta system kontaktar ni Mikael Öholm, VA- driftingenjör, tekniska kontoret.

 • Var sker avsättning för VA till min fastighet?

  För att få veta var kommunen släpper VA in på din fastighet, så kallad förbindelsepunkt för VA, kontakta byggledare Mirjam Odelby.

  När arbetet närmar sig er fastighet kommer entreprenaden att markera var avsättningen för din fastighet är. Detta markeras med en träkäpp.

 • Hur ändrar jag avsättning för VA till min fastighet?

  Använd er av denna handling.

 • Var på min tomt ska pumpen placeras?

  För att få veta var placering av pump inne på din fastighet är, kontakta byggledare Mirjam Odelby.

  Då arbetet närmar sig din fastighet kommer entreprenaden att markera din placering, detta med en träkäpp.

  Pumpen kommer sedan att placeras i LTA-enheten av kommunen efter att anläggningen på er privata mark är besiktad.

 

Mer information för dig som är fastighetsägare inom Brobänken


Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-22

Högermeny

Relaterad information

Information

Information

Frågor byggproduktion:
Mirjam Odelby
mirjam.odelby@helm.se

Frågor om VA (LTA-systemet):
Mikael Öholm
mikael.oholm@tyreso.se

Övriga kontakter:

Skanova (fiber):
Johanna Wärm Ljungblom
johanna.warm.ljungblom@skanova.se

Vattenfall (el):
Jonas Lander
jonas.lander@kraftochljusteknik.se