Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ingen uppröjning vid Follbrinken

 

Frågor och svar

  • Fastighet 1:544 är kommunens och ligger i ”område av skyddsvärda träd”. Endast viss slyröjning och upprensning får göras, skuggande träd och döda träd både på land och i vattnet är gynnsamt för faunan i bäcken.

    Follbrinksströmmens fåra (Tyresån) är ett naturlandskap som ska få utvecklas i fred så långt som möjligt. Denna del av slottsområdet är inte någon park utan mer otämjd del av området. Vattnet tar över tid lite olika vägar genom området, det byggs upp sandbankar och strömfåran flyttar sig något då och då. En hel del död ved i ån är som sagt av godo för både fauna och flora.  

    Se Länsstyrelsen definierade träd i området med skyddsvärda träd


Högermeny