Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kommer det bli ett "brygg-stråk" efter kraftverket?

 

Frågor och svar

  • Fråga:
    Vid Brakmarsvägen nedanför kiosken, efter kraftverket, går det någon gammal brygga längs med havet bort mot nya sista vändhållplatsen för bussen (inte alls hela vägen). Kommer det göras något här så att man får mer närhet till vattnet? T.ex. ett "brygg-stråk" där. Som det är nu går man längs vägen och det är stora träd och buskar som gör att man knappt märker av närheten till vattnet när man går i området. 

    Svar:
    Nej kommunen har inga planerade åtgärder för strandpromenader i området. När det gäller den befintliga bryggan så kommer entreprenören att försöka behålla så mycket som möjligt av konstruktionen i samband med kommande schaktarbeten. Sist kommer vi anlägga en grusad stig  som ansluter till brygganläggningen, men för resterande del av träspång finns ingen planerad åtgärd i dagsläget.


Högermeny