Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Byggs en separerad gång- och cykelbanan längs med Fatburen?

 

Frågor och svar

  • Vi anlägger en gång- och cykelbana längs med hela Brakmarsvägen, den kommer inte att vara åtskild från vägbanan mer än med kantstenslinjen. Anledningen till detta är de kostnaderna för markförstärkningar som kommer att krävas, då marken är alldeles för instabil längs med sjön fatburen, för att anlägga ett promenadstråk.

    Kostnaderna står inte i proportion till kostnaden för gång och cykelbanan, men att vi får en mer trafiksäker lösning råder inga tvivel och förhoppningsvis tilltalar alla dem som trafikerar Brakmarsvägen. 


Högermeny