Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Brakmarsvägen

Etapp 7 beräknas vara färdigbyggd under hösten 2017.

Karta RakstaFoto: Anders Warne


 

Arbeten detaljplaneområde Solberga etapp 7

 • Aktuella arbeten vecka 42

  Denna vecka börjar vi med infartsparkering vid bussvändplanen på Brakmarsvägen. Det innebär att vi täcker av berg, borrar och spränger en del. Arbetet beräknas ta cirka 14 dagar. För övrigt är vi klara med kontraktsarbetena och arbetet är slutbesiktat.

 • Gatukostnader

  Enligt gatukostnadsutredningen ska en befintlig fastighet betala 188 031 kr i gatukostnad, detta belopp är med oktober 2008 som basår, det innebär att uppräkning med entreprenadindex kommer ske fram till godkänd slutbesiktning. Debitering sker preliminärt under första kvartalet 2018. 

  När vägarna i området är klara kommer kommunen debitera gatukostnader. Kommunen beslutade i samband med att detaljplanen antogs också om en gatukostnadsutredning. Utredningen anger vilka kostnader som ska fördelas mellan fastighetsägarna i området och hur de fördelas.
  Läs mer om utredningen

 • Exempel på anläggningsavgift för VA

  Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan.

  Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

  1. Bebyggd fastighet på 1 500 kvm: ca 230 500 kronor 

  2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: ca 307 500 kronor

   

  Kom ihåg att detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

   

  För korrekt prisexempel för dig kontakta Thomas Lagerwall 08-5782 9316.

  Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

 • Vatten -och avloppsanslutning

  När gatubyggnationen och va-ledningarna är klara och allt är besiktigat med en godkänd slutbesiktning skickar vi ut va-anläggningsavgifterna och gatukostnadsavgifterna till fastighetsägarna.
  Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

  Har du synpunkter på din anslutningspunkt för va/el eller tele så kontakta martin.wallin@tyreso.se eftersom i nuläget går det inte att göra ändringar.

  När utbyggnaden är klar debiteras fastighetsägarna en anslutningsavgift för VA enligt då gällande VA-taxa. Anslutningsavgiften har flera parametrar såsom antal lägenheter, tomtstorlek osv. I nu gällande taxa finns ett maxtak på 307 500 kronor. 

 • Utbyggnad av infrastruktur

  Det ligger mycket planering bakom utbyggnad av infrastruktur, det vill säga vatten och avlopp, el och tele. Ändå upplevs vägarbetet ofta oplanerat och ostrukturerat av både boende och trafikanter.
  Här förklarar vi vägarbetets olika skeden.

 • Avfallsinformation

  Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påverkar avfallshämtning och slamtömning. Tidvis blir det svårt för slam- och avfallsbilarna att komma fram i området.  
  Läs om eventuella störningar eller ändringar i ditt område.

 • Ansvarsfördelning

  Berörda vägar är Brakmarsvägen från Kyrkvägen till Bergholmsvägen, alla vägar i Solberga, Rakstavägen från kiosken till Ormvägen, Ullbergsvägen nr 1-3. 

  Byggherre: Tyresö kommun
  Ombud: Sara Kopparberg, förvaltningschef
  Projektledare: Johan Wigstrand, byggprojektledare
  Entreprenör: Svevia AB, Ander Bergquist
  Besiktning av fastigheter: Bjerkings ingenjörsbyrå
  Laga kraft: 2 januari 2013

 • Så får du bygga i väntan på att detaljplanen är färdigbyggd

  Attefallsreglerna ger boende möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla anmälningar till mötes. Tänk på att startbesked krävs innan arbetet får påbörjas. 

  Attefallreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Snittkostnaden för att få ett startbesked är 4 000 kronor.

  Attefallåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovsansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler uppfyllas.
  Läs mer om Attefall

 

Gatukostnader

När vägarna i området är klara kommer kommunen debitera gatukostnader. Enligt gatukostnadsutredningen ska en befintlig fastighet betala 188 031 kr i gatukostnad, detta belopp är med oktober 2008 som basår, det innebär att uppräkning med entreprenadindex kommer ske fram till godkänd slutbesiktning. Debitering sker preliminärt under första kvartalet 2018. 

Vatten- och avloppsanslutning

När gatubyggnationen och va-ledningarna är klara och allt är besiktigat med en godkänd slutbesiktning skickar vi ut va-anläggningsavgifterna till fastighetsägarna. Du får inte koppla in dig på va-nätet innan avgiften är betald.

Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

När utbyggnaden är klar debiteras fastighetsägarna en anslutningsavgift för VA enligt då gällande VA-taxa. Anslutningsavgiften har flera parametrar såsom antal lägenheter, tomtstorlek osv. I nu gällande taxa finns ett maxtak på 307 500 kronor. 

 

Broschyr BrakmarsvägenKlicka på bilden för att läsa broschyren


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-10-04

Högermeny

Väg- och trafikfrågor

Väg- och trafikfrågor

Akuta fel 
Måndag - torsdag 07:00 -16:00
070- 633 20 85

Övrig tid journummer:
070-644 35 84

Frågor och funderingar
servicecenter@tyreso.se

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Byggprojektledare
Johan Wigstrand
Postadress:
135 40 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter

Information

Information

Övriga kontakter: 

Skanova:
Johanna Wärm Ljungblom
johanna.warm.ljungblom@skanova.se

Vattenfall
Jonas Lander
jonas.lander@kraftochljusteknik.se