Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Brakmarsvägen

Arbetet med etapp 7 Brakmarsvägen närmar sig sitt slut. Vägarna i området är slutbesiktade och godkända.

Karta RakstaFoto: Anders Warne

Debitering av gatukostnader – första kvartalet 2018
Vägarna i området är slutbesiktade och godkända. Kostnaden har räknats upp med entreprenadindex enligt gatukostnadsutredningen. En befintlig fastighet ska betala cirka 217 000 kr i gatukostnad. I samband med debiteringen, som sker under första kvartalet 2018, kommer mer detaljerade uppgifter.

 

Arbeten detaljplaneområde Solberga etapp 7

 • När kommer bussen till Brakmarsvägen?

  I detaljplanearbetet med Brakmarsvägen hade kommunen samråd med bland annat SL. I de samrådshandlingarna framgår det att SL har för avsikt att trafikera Brakmarsvägen när den är klar. Nu när arbetet med vägen är klara är kommunens uppfattning att SL ska trafikera den.

  Om du vill veta mer om detta är det bästa att du kontaktar SL och/eller stadsbyggnadsförvaltningen som hållit i samråden och ombyggnationen av Brakmarsvägen. Kommunen kommer att träffa SL/Trafikförvaltningen förhoppningsvis innan jul och vi hoppas att frågetecknen kommer att rätas ut då.

 • Gatukostnader

  Enligt gatukostnadsutredningen ska en befintlig fastighet betala 188 031 kr i gatukostnad, detta belopp är med oktober 2008 som basår. Uppräkning med entreprenadindex har sedan skett fram till godkänd slutbesiktning. En befintlig fastighet ska betala cirka 217 000 kr i gatukostnad. I samband med debiteringen, som sker under första kvartalet 2018, kommer mer detaljerade uppgifter.

  När vägarna i området är klara kommer kommunen debitera gatukostnader. Kommunen beslutade i samband med att detaljplanen antogs också om en gatukostnadsutredning. Utredningen anger vilka kostnader som ska fördelas mellan fastighetsägarna i området och hur de fördelas.
  Läs mer om utredningen

 • Exempel på anläggningsavgift för VA

  Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan

  Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

  1. Bebyggd fastighet på 1 500 kvm: ca 230 500 kronor 

  2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: ca 307 500 kronor

   

  Kom ihåg att detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

   

  För korrekt prisexempel för dig kontakta Thomas Lagerwall 08-5782 9316.

 • Vatten- och avloppsanslutning

  När gatubyggnationen och VA-ledningarna är klara med en godkänd slutbesiktning skickar vi ut VA-anläggningsavgifterna och gatukostnadsavgifterna till fastighetsägarna. Du får inte koppla in dig på VA-nätet innan avgiften är betald.

  Läs mer här om anslutning till vatten och avlopp

  När utbyggnaden är klar debiteras fastighetsägarna en anslutningsavgift för VA enligt då gällande VA-taxa. Anslutningsavgiften har flera parametrar såsom antal lägenheter och tomtstorlek. I nu  gällande taxa finns ett maxtak på 307 500 kronor. Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-11-29

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö centrum
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar

Information

Information

Övriga kontakter: 

Skanova:
Johanna Wärm Ljungblom
johanna.warm.ljungblom@skanova.se

Vattenfall
Jonas Lander
jonas.lander@kraftochljusteknik.se