Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Brakmarsvägen

Etapp 7 beräknas vara färdigbyggd försommaren 2017.

Karta RakstaFoto: Anders Warne

 

Arbeten detaljplaneområde Solberga etapp 7

 • Aktuella arbeten vecka 39

  Brakmarsvägen

  • Schaktning för VA vid Holländartorp
  • Utskiftning av material i Brakmarsvägen från korsningen vid Solbergavägen med en halva i taget. Vi skyltar med "Ej möte".
  • Arbete med kabeldike, breddningar och bergschakt vid bussvändplatsen och även där kan det vara lite trångt ibland.
  • Byte av överbyggnaden på befintlig bro vid Fatburen, "Ej möte"-skyltning gäller.
  • Den befintliga bron vid Uddby ska få ny överbyggnad och isolering, där regleras trafiken med "Ej möte"-skyltar. Beläggning kommer vecka 40, då vi lägger fram till Passet.


  Munkstigen

  • Breddningar påbörjas. Beläggningen är kvar tillsvidare.

   

  Solbergavägen

  • VA-arbeten från korsningen Solbergalänken/Solbergavägen upp mot korsningen till Vallvägen. Medan detta pågår får man köra Vallvägen och den provisoriska vägen genom skogen för att komma till Solbergavägen.

   

  Vallstigen

  • Schaktning för el och tele.

   

  Nunnestigen

  • Är nu framkomlig för trafik


  Vallvägen

  • Vi byter överbyggnaden i vägen från vändplan fram till korsningen vid Vallstigen

   

  Från och med vecka 38 utökar vi etableringen söderut, där vi ställer en del av husvagnarna. Det innebär att vi använder hela ytan som kommunen har bygglov på. Gräsytan utanför vår etablering använder vi tillfälligt som upplag för att vi måste ta bort materialet vid ytan vid kiosken. Vi har avtal med markägaren om detta och vi hoppas att det inte stör allt för mycket.

 • Frågor och svar

 • Utbyggnad av infrastruktur

  Det ligger mycket planering bakom utbyggnad av infrastruktur, det vill säga vatten och avlopp, el och tele. Ändå upplevs vägarbetet ofta oplanerat och ostrukturerat av både boende och trafikanter.
  Här förklarar vi vägarbetets olika skeden.

 • Avfallsinformation

  Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påverkar avfallshämtning och slamtömning. Tidvis blir det svårt för slam- och avfallsbilarna att komma fram i området. 
  Läs om eventuella störningar eller ändringar i ditt område.

 • Ansvarsfördelning

  Berörda vägar är Brakmarsvägen från Kyrkvägen till Bergholmsvägen, alla vägar i Solberga, Rakstavägen från kiosken till Ormvägen, Ullbergsvägen nr 1-3.

  Byggherre: Tyresö kommun
  Ombud: Sara Kopparberg, förvaltningschef
  Projektledare: Johan Wigstrand, byggprojektledare
  Entreprenör: Svevia AB, Ander Bergquist
  Besiktning av fastigheter: Bjerkings ingenjörsbyrå
  Laga kraft: 2 januari 2013

 • Tidplan

  Tidplan hösten 2016

  I tidplanen kan du se vilka gator som kommer att arbetas med under vilken tidsperiod under hösten.

 • Så får du bygga i väntan på att detaljplanen är färdigbyggd

  Attefallsreglerna ger boende möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla anmälningar till mötes. Tänk på att startbesked krävs innan arbetet får påbörjas.

  Attefallreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Snittkostnaden för att få ett startbesked är 4 000 kronor.

  Attefallåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovsansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler uppfyllas.
  Läs mer om Attefall


Du har väl denna informationsspäckade broschyr?

Du som är fastighetsägare i etapperna 7, 8, 12, 14, 18 och 19 ska ha fått denna informationsspäckade broschyr i brevlådan, hör av dig annars.

Felanmälan efter kontorstid 08-798 44 44 (akut som inte kan vänta) 

Broschyr BrakmarsvägenKlicka på bilden för att läsa broschyren

 

 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-02

Högermeny

Väg- och trafikfrågor

Väg- och trafikfrågor

Akuta fel
Måndag - torsdag 07:00 -16:00
070- 633 20 85

Övrig tid journummer:
070-644 35 84

Frågor och funderingar
servicecenter@tyreso.se

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Byggprojektledare
Johan Wigstrand
Postadress:
135 40 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter

Kör försiktigt!

Kör försiktigt!

Vägarbetare