Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Brakmarsvägen

Etapp 7 beräknas vara färdigbyggd under hösten 2017.

Karta RakstaFoto: Anders Warne

 

Arbeten detaljplaneområde Solberga etapp 7

 • Aktuella arbeten vecka 25

  Brakmarsvägen 

  • Vi har börjat med återställningsarbeten på Brakmarsvägen från Kyrkvägen.
  • Arbete vid bussvändplan samt en del andra arbeten pågår.
  • Under veckan reglerar vi tillfälligt med trafikljus vid Rakstabron. Trafikljusen står där eftersom vi har arbeten med busshållplats.
  • Vi arbetar med refuger längs hela Brakmarsvägen och har avsmalningar som säkrar vår arbetsmiljö på plats.
  • Beläggningsarbete kommer att ske längs med Brakmarsvägen.
  • Batterierna har blivit stulna och kablarna klippta vid till trafikljusen vid Rakstabron. Därför ber vi er ta det försiktigt och följa skyltarna.


  Munkstigen 

  • Arbeten med slänter och återställningsjobb.


  Rakstavägen

  • Arbeten med slänter och limning/spikning av kantsten samt justering GC-vägar.
  • Vi ber om att hänsyn tas till att arbeten pågår vid ytan vid kiosken.


  Nunnestigen

  • Arbeten med slänter och återställningsjobb.


  Solbergastigen 

  • Arbeten med slänter och återställningsjobb.


  Vallvägen

   

  • Arbeten med slänter och återställningsjobb. Kommer bli framkomligt under veckan.
 • Frågor och svar

 • Utbyggnad av infrastruktur

  Det ligger mycket planering bakom utbyggnad av infrastruktur, det vill säga vatten och avlopp, el och tele. Ändå upplevs vägarbetet ofta oplanerat och ostrukturerat av både boende och trafikanter.
  Här förklarar vi vägarbetets olika skeden.

 • Avfallsinformation

  Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påverkar avfallshämtning och slamtömning. Tidvis blir det svårt för slam- och avfallsbilarna att komma fram i området.  
  Läs om eventuella störningar eller ändringar i ditt område.

 • Ansvarsfördelning

  Berörda vägar är Brakmarsvägen från Kyrkvägen till Bergholmsvägen, alla vägar i Solberga, Rakstavägen från kiosken till Ormvägen, Ullbergsvägen nr 1-3. 

  Byggherre: Tyresö kommun
  Ombud: Sara Kopparberg, förvaltningschef
  Projektledare: Johan Wigstrand, byggprojektledare
  Entreprenör: Svevia AB, Ander Bergquist
  Besiktning av fastigheter: Bjerkings ingenjörsbyrå
  Laga kraft: 2 januari 2013

 • Så får du bygga i väntan på att detaljplanen är färdigbyggd

  Attefallsreglerna ger boende möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla anmälningar till mötes. Tänk på att startbesked krävs innan arbetet får påbörjas. 

  Attefallreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Snittkostnaden för att få ett startbesked är 4 000 kronor.

  Attefallåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovsansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler uppfyllas.
  Läs mer om Attefall


Du som är fastighetsägare i etapperna 7, 8, 12, 14, 18 och 19 ska ha fått denna broschyr i brevlådan, hör av dig annars.

Felanmälan efter kontorstid 08-798 44 44 (akut som inte kan vänta) 

Broschyr BrakmarsvägenKlicka på bilden för att läsa broschyren


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Högermeny

Väg- och trafikfrågor

Väg- och trafikfrågor

Akuta fel 
Måndag - torsdag 07:00 -16:00
070- 633 20 85

Övrig tid journummer:
070-644 35 84

Frågor och funderingar
servicecenter@tyreso.se

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Byggprojektledare
Johan Wigstrand
Postadress:
135 40 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter

Information

Information

Övriga kontakter: 

Skanova:
Johanna Wärm Ljungblom
johanna.warm.ljungblom@skanova.se

Vattenfall
Jonas Lander
jonas.lander@kraftochljusteknik.se