Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Brakmarsvägen

Etapp 7 beräknas vara färdigbyggd försommaren 2017.

Karta RakstaFoto: Anders Warne

 

Arbeten detaljplaneområde Solberga etapp 7

 • Aktuella arbeten vecka 21

  Brakmarsvägen 

  • Vi har börjat med återställningsarbeten på Brakmarsvägen från Kyrkvägen.
  • Arbeten med bullerplank pågår.
  • Kantsten vid Rakstabron pågår och då reglerar vi med trafikljus för att sikten är skymd från bron.
  • Under vecka 14 började vi med kantsten vid busshållplats då blev det lite trängre för trafiken att passera arbetsplatsen där.
  • Vattenfall har ett arbetslag på plats som drar kablar.
  • Kantsten vid bussvändplan samt en del andra arbeten pågår.
  • Från och med vecka 20 reglerar tillfälliga trafikljus trafiken vid Rakstabron. Trafikljusen kommer att vara på plats under en till två veckor beroende när vi kan få beläggning mellan kantstenen.


  Munkstigen 

  • Kabelarbeten pågår men det går att ta sig till fastigheterna.


  Rakstavägen

  • Väghyvel kommer vecka 22. Därefter sker beläggning.


  Nunnestigen

  • Vägen är framkomlig, endast kabeldragning kvar.


  Solbergastigen 

  • Arbeten med VA är klart men utskiftning av material och kablar pågår.


  Vallvägen

  • Här utför vi grundförstärkningsarbeten så det går bara att komma ner till Vallvägen 26 från Passet. Ska man till fastigheter från korsningen Vallstigen så får man ta den provisoriska vägen genom skogen. De som arbetar med grundförstärkningen jobbar kanske lite längre på kvällen så om detta medför olägenheter så får ni kontakta Svevia.
 • Frågor och svar

 • Utbyggnad av infrastruktur

  Det ligger mycket planering bakom utbyggnad av infrastruktur, det vill säga vatten och avlopp, el och tele. Ändå upplevs vägarbetet ofta oplanerat och ostrukturerat av både boende och trafikanter.
  Här förklarar vi vägarbetets olika skeden.

 • Avfallsinformation

  Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påverkar avfallshämtning och slamtömning. Tidvis blir det svårt för slam- och avfallsbilarna att komma fram i området.  
  Läs om eventuella störningar eller ändringar i ditt område.

 • Ansvarsfördelning

  Berörda vägar är Brakmarsvägen från Kyrkvägen till Bergholmsvägen, alla vägar i Solberga, Rakstavägen från kiosken till Ormvägen, Ullbergsvägen nr 1-3. 

  Byggherre: Tyresö kommun
  Ombud: Sara Kopparberg, förvaltningschef
  Projektledare: Johan Wigstrand, byggprojektledare
  Entreprenör: Svevia AB, Ander Bergquist
  Besiktning av fastigheter: Bjerkings ingenjörsbyrå
  Laga kraft: 2 januari 2013

 • Så får du bygga i väntan på att detaljplanen är färdigbyggd

  Attefallsreglerna ger boende möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla anmälningar till mötes. Tänk på att startbesked krävs innan arbetet får påbörjas. 

  Attefallreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Snittkostnaden för att få ett startbesked är 4 000 kronor.

  Attefallåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovsansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler uppfyllas.
  Läs mer om Attefall


Du som är fastighetsägare i etapperna 7, 8, 12, 14, 18 och 19 ska ha fått denna broschyr i brevlådan, hör av dig annars.

Felanmälan efter kontorstid 08-798 44 44 (akut som inte kan vänta) 

Broschyr BrakmarsvägenKlicka på bilden för att läsa broschyren


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2016-12-08

Högermeny

Väg- och trafikfrågor

Väg- och trafikfrågor

Akuta fel 
Måndag - torsdag 07:00 -16:00
070- 633 20 85

Övrig tid journummer:
070-644 35 84

Frågor och funderingar
servicecenter@tyreso.se

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Byggprojektledare
Johan Wigstrand
Postadress:
135 40 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter

Information

Information

Övriga kontakter:

Skanova:
Johanna Wärm Ljungblom
johanna.warm.ljungblom@skanova.se

Vattenfall
Jonas Lander
jonas.lander@kraftochljusteknik.se