Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Tyresö är sedan flera år en av landets trafiksäkraste kommuner. Förbättringarna av vägar på östra Tyresö är ett viktigt led i det långsiktiga trafiksäkerhetsarbetet. "Med bättre standard på vägarna med bättre belysning och gång- och cykelvägar ökar vi trafiksäkerheten ytterligare", säger Göran Norlin, chef för miljö- och trafikavdelningen i Tyresö. Kommunen tar över driften av de nya vägarna vartefter de är klara.

Vägarbeten kring Brakmarsvägen

Infrastruktur vid anläggningsarbete
31 januari 2016

Vi gör vårt bästa för att få igenom all trafik på bästa sätt både in och ut från området. Det är jätteviktigt att alla respekterar hastighetsgränserna. Etapp 7 beräknas vara färdigbyggd försommaren 2017.

Läs mer om vägarbetet

Vägarbeten kring Ugglevägen

Ugglevägen
31 januari 2016

Vid vår arbetsplats är både grävmaskiner och lastbilar i ständigt i rörelse, tänka på att ha ögonkontakt med grävmaskin- och lastbilsförarna innan du passerar fordonen och respektera hastighetsbegränsningen.

Läs mer om vägarbetet

Följ oss på Twitter och få tweets om trafikstopp

Banner_twitterostra
04 februari 2016

Följ oss via Twitter och få snabba nyheter direkt till ditt twitterflöde eller som sms i din smartphone. Få information om vägarbetena på Tyresövägen, etapp 7 och 9. Du kan även anmäla dig till våra nyhetsbrev.

Läs mer om Twitterkanalen
 

Fler nyheter

 • 23 oktober 2016

  Vad betyder P-skylten?

  Åtta av tio vet inte vad en P-skylt utan tilläggsskylt betyder. Vet du? Läs här vad som gäller och undvik böter.

 • 17 augusti 2016 Stadsplanering

  Kolla efter rosa skyltar!

  Runt om i kommunen finns nu ett 20-tal runda små skyltar utplacerade. De markerar några av de platser som det finns förslag på att utveckla. Förslaget till ny översiktsplan Tyresö 2035 berättar om hur det är tänkt. Vi vill veta om du tycker detsamma!

 • 01 juli 2016

  Efterlysning - har du sett en jätteloka?

  Jättelokan hotar att slå ut andra växter och växtsaften orsakar brännskador. Därför måste vi hjälpas åt med att utrota den. Jättelokor på din tomt är du skyldig att bekämpa. Rapportera in om du ser en!

 • 27 juni 2016

  Tyck mer om framtidens Tyresö!

  Dialogen kring ny översiktsplan startade 2013. Nu har alla synpunkter, idéer och önskemål vi fått in under den tidiga dialogen och samrådet vävts samman i ett utvecklat förslag som ställs ut för granskning under perioden 1 juli – 31 oktober 2016.

 • Fler nyheter Prenumerera
Avfallsinformation för östra Tyresö

Avfallsinformation för östra Tyresö

Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påverkar avfallshämtning och slamtömning. Tidvis blir det svårt för slam- och avfallsbilarna att komma fram i området.
Läs här om eventuella störningar eller ändringar.