Tyck till om tyreso.se

Socialutskottet

Socialnämndens socialutskott beslutar om myndighetsutövning i individärenden.

Socialnämnden har utsett ett socialutskott som behandlar individärenden. Det kan till exempel handla om beslut att ansöka om vård enligt Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om missbrukare i vissa fall (LVM). Ärenden som behandlas på socialutskottet är i regel sådana som handläggare enligt lag inte har rätt att fatta beslut om.

Socialutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare och sammanträder en gång i månaden. Extra sammanträden kan inkallas om så krävs i de fall beslut inte kan avvaktas.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny

Relaterad information