Tyck till om tyreso.se

Arbete med barn uppmärksammas

Publicerad den: 2015-03-24

I Tyresö kommun samordnas arbetet kring barn och unga i familjer med missbruksproblematik. Barnen får också ett eget ombud. Detta lyfts nu fram som ett föredöme.

Barn i familjer med missbruksproblematik sätter ofta familjen före sig själva och klarar sig sämre i skolan. För att få förutsättningar att ge dem bästa möjliga start i livet arbetar barn- och ungdomsenheten tätt ihop med vuxenenheten och har skapat rutiner för kontakterna med barnen.

– Vi informerar föräldrarna om att vi jobbar samordnat och inte har någon sekretess mellan enheterna. Vi informerar om möjligheter till familjebehandling och att vi samarbetar med organisationen Maskrosbarn. Omsorgen om barnen är ofta en stark motivation till att förändra sina alkohol och drogvanor, även om vissa inledningsvis slår ifrån sig och menar att barnen inte drabbas, säger Ulla Flygare, handläggare på vuxenenheten till tidningen ETC som uppmärksammat de positiva resultaten av den samordnade arbetsmetoden, som varit i bruk sedan september 2013.

Genom ett samarbete med Maskrosbarn erbjuds barnen också ett barnombud som ett stöd i kontakten med socialtjänsten. Maskrosbarn är en ideell organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar med ett beroende eller som mår psykiskt dåligt.

– Många positiva resultat har uppnåtts. Bland annat mådde en utagerande tonårsflicka bättre och fungerade bättre i skolan, efter att hennes förälder tog emot hjälp för sitt narkotikaberoende. En pojke som skolvägrade återvände till skolan efter att hans förälder började ett behandlingsprogram. Föräldrarna får en sammanfattning av barnsamtalen, vilket ofta kan vara en ögonöppnare, säger Ulla Flygare också i ETC-artikeln..

Även tidningen Socionomen har uppmärksammat arbetssättet. Läs artikeln här.

Läs mer om barnombud och samarbetet med Maskrosbarn.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-03-24

Högermeny