Tyck till om tyreso.se

Vitsippans vård- och omsorgsboende blir bostäder

Publicerad den: 2016-06-01

Arbetsmiljöverkets har dömt ut vård- omsorgsboendet Vitsippan. Kommunstyrelsen har därför beslutat ändra verksamhetsinriktning till bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning.

– Vi måste följa Arbetsmiljöverkets regler. Att bygga om Vitsippan skulle vara mycket omfattande och oerhört kostsamt. Därför väljer vi nu att göra om lokalerna till bostäder, säger Andreas Jonsson, socialnämndens ordförande.

Det innebär att de nio personer som idag bor på Vitsippan behöver flytta till andra boenden.

– Jag beklagar att man nu måste välja ett annat boende, men vi ska försöka göra det så smidigt och bra som möjligt utifrån den enskildes önskemål, säger Andreas Jonsson.

Gunny Bäckström, tf. socialchef, förklarar varför inte Vitsippan kan fortsätta som idag med endast lättare vårdbehövande.

– Vi kan inte negligera Arbetsmiljöverkets regler och låta våra medarbetare stå ut med en dålig arbetsmiljö. Att fortsätta driva vård- och omsorgsboende i Vitsippans lokaler är inget alternativ. De personer som idag bor på Vitsippan gör det på grund av att de just nu inte har så stora vårdbehov. Men med tiden ökar vårdbehovet och då måste vi kunna erbjuda en värdig omsorg och god arbetsmiljö, säger Gunny Bäckström.

Fakta Vitsippan

  • Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av Björkbacken i augusti 2015.
  • Hygienutrymmen och dörröppningar i Vitsippans lokaler är för trånga enligt reglerna.
  • Tyresö kommun och Tyresö Bostäder granskade lokalerna och kom till samma slutsats som Arbetsmiljöverket.
  • Det ryms inte två personal i hygienutrymmena för att kunna genomföra säkra och värdiga personförflyttningar på Vitsippan.
  • 31 maj beslutade kommunstyrelsen att göra om Vitsippan till bostäder för äldre personer med psykisk funktionsnedsättning.

För mer information kontakta
Andreas Jonsson, socialnämndens ordförande
Tel: 08-578 291 00

Gunny Bäckström, tillförordnad socialchef
tel: 08-578 295 69


Publicerad av: helen.kim@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-03

Högermeny