Tyck till om tyreso.se

Utbildning ger bättre livskvalitet för äldre

Publicerad den: 2016-03-24

Tyresös storsatsning på att utbilda all personal i vård- och omsorgsboenden i demensvård är i full gång. Utbildningen leder till ett bättre bemötande för de äldre och deras anhöriga och kursdeltagarna får användbar kunskap direkt.

Philip Oniybe– Kursen hjälper mig att ta hand om de boende på rätt sätt och veta hur jag ska bli bättre på att bemöta de dementa, säger Philip Onyibe, undersköterska, en av kursdeltagarna från vård- och omsorgsboendet Krusmyntan.

Under våren pågår grundutbildningen för både vård- och omsorgspersonal, vaktmästare och administratörer. Tyresös samtliga boenden för äldre, både i kommunal regi och privata utförare, omfattas av utbildningen.

– Det är en viktig satsning på livskvalitet för våra äldre i Tyresö. Allt fler blir äldre och med åldern ökar risken att drabbas demenssjukdom. Därför är det viktigt att vi har kunskap om hur vi kan bemöta demenssjuka på bästa sätt och att all personal på boendena har kunskap om sjukdomen, säger Lena Nylund, demenssjuksköterska vid Tyresö kommun.

Grundutbildning ger praktisk kunskap
Utbildningen leds av Silviasystrarna vid Stiftelsen Silviahemmets utbildningsenhet. Grundutbildning omfattar tre heldagar och syftar till att kunna ge den bästa omvårdnaden och högsta möjliga livskvalitet för varje person. Kursen omfattar både hjärnans uppbyggnad och funktion, hur ett normalt åldrande sker och symptomutveckling vid demenssjukdom. Stor vikt läggs även vid bemötande och kommunikation vid demenssjukdom, miljöns betydelse och etik och moral.

Kursen engagerar deltagarna till egna reflektioner och varvar teori med praktiska övningar. Det tycker Elisabet Piernik, sjuksköterska och gruppchef på vård och omsorgsboendet Krusmyntan, är värdefullt.

Elisabet Piernik– Vi har exempelvis diskuterat hur vi själva kommer att vilja ha det när vi blir gamla. Det ger perspektiv. Utbildningssatsningen höjer kompetensen inom Tyresö, säger Elisabet Piernik.

 

 

 

 

Irene Nordin– Något som jag verkligen tar med mig är hur vi med enkla medel kan möta personen och lyssna in hur de vill ha sin vardag. Då kan vi också bättre bemöta patientens behov och undvika oro, säger Irene Nordin, undersköterska vid vård- och omsorgsboendet Krusmyntan.

Silviacertifiering av verksamheten i höst

För att verksamheten ska kunna Silviacertifieras krävs att minst 70 % av de anställda klarar kunskapstestet och att cheferna har gått den fortsättningskurs som ger en fördjupning i att leda omvårdnadsarbetet. Dessutom går två undersköterskor från varje enhet en reflektionsutbildning för att leda ett löpande reflektionsarbete vid enheterna.

– I höst räknar vi med att alla utbildningar är genomförda och att samtliga enheter är godkända. Då kan vi Silviacertifiera hela Tyresös vård- och omsorgsverksamhet för äldre. Tyresö är en av de första kommunerna att göra det, säger Lena Nylund.

Jolanta Jaconelli och Barbara Sturk

– Jag har fått flera aha-upplevelser under kursen. En del är nytt medan annat är kunskap som är bra att fräscha upp, säger Jolanta Jaconelli, dagsjuksköterska vid vård- och omsorgsboendet Krusmyntan.


– Jag kommer speciellt ha nytta av praktiska tips om hur jag bättre kan hantera nattbeteende, säger Barbarar Sturk, nattsjuksköterska vid vård- och omsorgsboendet Krusmyntan.


Publicerad av: helen.kim@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-25

Högermeny