Tyck till om tyreso.se

Tyresö uppmärksammar Barnkonventionen 20 år

Publicerad den: 2009-11-05

Elever på Bergfotens skola är med och sätter upp en julpjäs på Odenteatern med utgångspunkt från två artiklar i FNs Barnkonvention.

Barnkonventionen fyller 20 år och Tyresö vill nu sätta ytterligare fokus på barn och ungas livssituation.

Enligt FN:s Barnkonvention, FN:s konvention om barns rättigheter, från 1989 har samtliga länder som anslutit sig till denna också förbundit sig att följa konventionen. För Sverige gäller det sedan 1990.

Tyresö kommuns vision är att all verksamhet som rör barn och unga ska genomsyras av ett tydligt barnperspektiv och kommunen har genom åren arbetat på många olika sätt för att förverkliga Barnkonventionens intentioner och bestämmelser.

Elever från åk 4 och årskurs 5 i Bergfotens skola har med stöd av lärare skrivit och dramatiserat en julsaga där barnen valt ut två artiklar ur konventionen.
De artiklar som står i fokus för deras arbete är rätten till ett namn och rätten till trygghet.

Ronja och hennes pappaJulpjäsen ska uppföras på Odenteatern i Stockholm. Skådespelaren Börje Ahlstedt blir den som spelar huvudrollen och tomte i föreställningen. Övriga två roller gestaltas av teaterns övriga skådespelare. Eleverna från Bergfotens skola, kommer på något sätt att medverka i produktionen.

Eleverna är i full gång med att forma repliker och skapa dramaturgin så att hela manuskriptet utgår från barnperspektivet. Därefter bearbetar teaterns skådespelare materialet så att det blir en färdig föreställning. På Odenteatern är förberedelserna i gång och premiär väntas bli under december månad. Meningen är att föreställningen ska ges vid femton tillfällen under december månad.

Pjäsen genomförs med hjälp av bidrag från miljöpartiet i Tyresö och en donation från stiftelsen Kobben. Stiftelsen Kobben, grundades 2002 av Richard Elfström, och är en allmännyttig stiftelse med ändamålet att främja fostran och utveckling av barn och ungdomar i skärgårdsmiljö. Stiftelsen vill ge barn och ungdomar möjlighet att upptäcka nya värden, träffa nya vänner och få nya kunskaper om livet och naturen.

För Bergfotens skola: Marianne Ronnheden, 070-488 90 92, Margareta Hanson, 070-488 97 06 

 

Stiftelsen Kobben 

 

 

 


Publicerad av: Christine Salomonsson

Senast uppdaterad: 2010-03-15

Högermeny

Relaterad information