Tyck till om tyreso.se

Tyresö första kommun i Sverige att demenscertifieras

Publicerad den: 2018-02-02

Den 13 februari 2018 besöker H.M. Drottning Silvia Tyresö för att överlämna stiftelsen Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård. Tyresö är först ut i Sverige med att ha utbildat samtliga medarbetare inom äldreomsorgen i demensvård.

Därmed blir Tyresö första kommunen någonsin att Silviahemcertifieras i sin helhet. 

Tyresö har de senaste åren storsatsat på demensvård och utbildat alla medarbetare som kommer i kontakt med äldre i demensvård. Det innebär att samtliga medarbetare inom äldrevården i kommunen, inom såväl privata som kommunala verksamheter, har genomgått stiftelsen Silviahemmets gedigna demensvårdsutbildning.

− Antalet personer med demenssjukdom ökar för varje år. I Tyresö tänker man därför helt rätt då man valt att samtliga medarbetare inom äldreomsorgen ska ha djupgående kunskaper om hur man vårdar och bemöter personer med demenssjukdom. Nu ser vi fram emot certifieringsdagen i Tyresö − som nu blir den första hela kommunen som certifieras av Silviahemmet, säger Wilhelmina Hoffman, rektor vid Silviahemmet.

Björkbacken

Sammanlagt har cirka 450 medarbetare i Tyresö utbildats genom Silviahemmet, en stiftelse som grundats av H.M. Drottning Silvia och som genom utbildningar arbetar med att höja livskvaliteten och förbättra demensvården för personer med demenssjukdom.

De utbildade Tyresömedarbetarna arbetar inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten, dagverksamhet, gruppboenden och myndigheten för äldre och funktionsnedsättning. All administrativ personal som kommer i kontakt med demenssjuka personer, samt vaktmästare och lokalvårdare vid verksamheterna har också genomgått utbildningen. 
Foto: Anna Hellman 

− Vår satsning är till för att Tyresöborna ska känna sig trygga med att det finns rätt hjälp att få på hemmaplan om man skulle drabbas av demenssjukdom. Vi vill också kunna stödja och bemöta de personer som redan är drabbade, och deras anhöriga, på ett ännu bättre sätt. Nu hoppas vi att fler kommuner tar efter oss och lägger fokus på demensvården. I takt med att svenskarna blir äldre och äldre ökar också risken för demenssjukdom, så investeringar i demensvården handlar i praktiken om ren självbevarelsedrift för att kunna möta framtida behov, säger Magnus Lublin, socialchef i Tyresö kommun.

Certifieringsceremonin är inte öppen för allmänheten. De inbjudna kommer främst att bestå av utbildade medarbetare, ett antal brukare från de utbildade verksamheterna och anhöriga till dessa brukare.


Publicerad av: josephine.uppman@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-02

Högermeny