Tyck till om tyreso.se

Tyresö Bostäder inventerar Björkbackens vård- och omsorgsboende

Publicerad den: 2016-02-05

Arbetsmiljöverket konstaterade i sin granskning av Björkbacken att vissa hygienutrymmen och dörröppningar i de äldre delarna av fastigheten inte lever upp till dagens krav.

Tyresö Bostäder, som äger fastigheten, kommer att inventera samtliga utrymmen på Björkbacken.

Inventeringen av Björkbacken sker under februari för att ge ett underlag till en handlingsplan.

Arbetsmiljöverket påpekade även vikten av kontinuerliga riskbedömningar av arbetsmiljön. En grundlig riskbedömning har därför gjorts vid Björkbackens vård- och omsorgsboende och ett systematiskt arbetsmiljöarbete kommer kontinuerligt att utföras.


Publicerad av: Helén Kim

Senast uppdaterad: 2016-02-12