Tyck till om tyreso.se

Stor satsning på äldres livskvalitet

Publicerad den: 2016-01-25

Under 2016 startar ett arbete med att vidareutbilda all personal inom Tyresös vård- och omsorgsboenden för äldre, kommunala såväl som privata. Utbildningen ska leda till att alla enheter Silviacertifieras. Målet är att de äldre och deras anhöriga ska bemötas på bästa tänkbara sätt.

Silviahemmet_Foto Yanan LiBästa möjliga bemötande och förståelse för demenssjukdomar. Det vill kommunens uppnå med sin satsning på Silviacertifiering. Bilden är från Silviahemmet. Foto Yanan Li

En Silviacertifiering innebär att minst 70 procent av en enhets personal ska ha deltagit i Silvia-hemmets utbildning i demensvård och klarat det avslutande kunskapstestet. Tyresö och Solna är de första kommunerna i landet att ta ett helhetsgrepp och utbilda all tillsvidareanställd personal på vård- och omsorgsboenden, inte bara på demensboenden och inte bara vårdpersonal.

Lena Nylund, demenssjuksköterska

– Demenssjukdom finns i olika grad på alla våra boenden. All personal, även administratörer och vaktmästare, måste ha god kunskap om symtom och behov av samarbete kring sjukdomen för att kunna ge de boende och deras anhöriga bästa möjliga bemötande, säger Lena Nylund, demenssjuksköterska i Tyresö kommun.

Många drabbas – direkt och indirekt

Antalet demenssjuka har ökat när allt fler blir allt äldre. Hur ökningen blir framöver är omtvistat. Friskfaktorer, som kost och motion, är fler hos kommande generationer äldre. I stället har stressen i samhället ökat och det är oklart hur mycket det påverkar hjärnans utveckling.

Kring varje demenssjuk finns många anhöriga som berörs, makar, barn, syskon och vänner.

– Det kan vara mycket svårt för nära anhöriga att förhålla sig till de personlighetsförändringar som en demenssjukdom kan föra med sig. Tidigare kärleksfulla makar kan bli tvära och otillgängliga eller tvärtom, säger Lena Nylund, som är certifierad Silviasjuksköterska.

– Personalen måste ha förståelse för alla de svårigheter som uppstår kring en demens, det gäller inte bara glömska och förvirring, förklarar hon.

Utbildning i flera steg

– Vi är mycket glada för satsningen på Silviacertifieringen som ytterligare stärker våra möjligheter att ligga i topp med en bra äldreomsorg. Bemötandefrågor och kunskap kring demenssjukdom är mycket viktigt för de äldre och anhörigas livskvalitet, såväl som för personalens arbetssituation, säger Åsa Danielsson, socialchef i Tyresö.

Den 12 januari startade den första utbildningsomgången. Det är en tredagarsutbildning kring symtom och personcentrerad vård, samarbete, anhörigstöd samt relationer och kommunikation. Steg 1 går i 14 omgångar fram till oktober. I steg 2 utbildas alla chefer i ytterligare två dagar. I steg 3 utbildas två undersköterskor i tre dagar för att bli reflektionsledare.

Totalt är detta en satsning om 1,9 miljoner kronor per år i tre år. Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) är nöjd:

– Det är fantastiskt att vi nu är igång med vår stora satsning på äldreomsorgen. I Tyresö ska vi ha en bra äldreomsorg och kompetenta medarbetare – och eftersom demenssjukdomarna blir allt vanligare är den här kompetensutvecklingen så viktig. Jag vill att Tyresö ska vara ett föredöme inom äldreomsorgen och vi har nu alla förutsättningar att vara det.

 

Fakta om Silviacertifiering

  • Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på alla hjärtans dag 1996. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
  • Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion. En certifiering gäller i tre år, sedan måste kunskaperna följas upp och fyllas på.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-04-08

Högermeny