Tyck till om tyreso.se

Statliga pengar till sammanhållen vård i hemmet

Publicerad den: 2010-07-05

Tyresö kommun och Handengeriatriken/Praktikertjänst ska tillsammans förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. För detta har kommunen och landstinget beviljats statliga medel.

Konkurrensen om de statliga medlen var stor; totalt 94 ansökningar hade lämnats in och endast 19 projekt beviljades medel. Tyresö kommun beviljades drygt 4 miljoner i statliga medel för 2010 och förhoppningsvis lika mycket även under 2011 och 2012.

En försöksverksamhet ska nu byggas upp för de multisjuka äldre som ska få ett tryggt omhändertagande i det egna hemmet efter sjukhusvistelse. Kommunen och landstinget bildar gemensamma team som kan ge kvalificerad vård och omsorg i hemmet. Teamen består av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut samt omvårdnadspersonal från kommunen. Försöksverksamheten beräknas pågå under tre år.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2010-07-08

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen

Enhetschef för myndighetsutövning äldreomsorg
Auli Metsänsalo

Politiskt ansvar