Tyck till om tyreso.se

Socialtjänsten mäter brukarnas upplevelse

Publicerad den: 2016-09-27

Socialförvaltningen genomför hösten 2016 brukarundersökningar inom de verksamheter som gäller omsorg om personer med funktionsnedsättning. Även andra grupper som söker stöd och omsorg ska tillfrågas om hur de upplever kontakten med socialtjänsten.

De tre brukarundersökningarna riktar sig till:

  • boenden för personer med funktionsnedsättning enligt LSS.
  • de som kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen
  • de som söker bistånd inom äldreomsorg eller funktionsnedsättning.

 

Enkät med åtta frågor

Från vecka 38 och fem veckor framåt kommer de som bor i gruppbostad eller servicebostad enligt LSS att få en enkät med åtta frågor som handlar om hur man trivs med sitt boende. Enkäten kan besvaras i en dator, på en läsplatta eller på papper, och den som vill får hjälp att besvara.

Från och med vecka 39 och fram till och med vecka 43 kommer den som träffar en socialsekreterare att erbjudas att besvara en enkät med åtta frågor som handlar om hur man upplever kontakten med socialtjänsten.

Under hösten kommer också personer som ansökt om äldreomsorg eller omsorg för personer med funktionsnedsättning att få en enkät hemskickad med frågor.

Frivilligt att delta

Resultatet från undersökningarna hjälper oss att utveckla verksamheten.

Det är självklart frivilligt att delta i socialförvaltningens brukarundersökningar. Svaren sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat.

Resultatet från undersökningarna kommer att redovisas på kommunens webbplats i början av år 2017.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-28

Högermeny